Realizovan seminar pod nazivom: „Upravlјanje emocijama – jačanje lične odgovornosti u sprečavanju i prevazilaženju konflikata”

Centar za stručno usavršavanje Kruševac, 27.11.2021. godine organizovao je seminar pod nazivom: „Upravlјanje emocijama – jačanje lične odgovornosti u sprečavanju i prevazilaženju konflikata” sa ciljem razvijanja sposobnosti nastavnika da upravlјa odelјenjem, povećanja doživlјaja vlastite efikasnosti i sprečavanja i prevazilaženja konflikata kontrolom i regulacijom emocija.

emot

Specifični cilјevi seminara su:

  • Usvajanje znanja o emocionalnoj inteligenciji
  • Razumevanje veze između ispolјavanja emocija nastavnika i motivacije, kvaliteta učenja, emocionalnih iskustava i ponašanja učenika
  • Usvajanje znanja o strategijama emocionalne kontrole i mogućnostima njihove primene u situacijama konflikata
  • Razumevanje značaja nastavnikove kontrole emocija za efikasnu komunikaciju, upravlјanje stresom i konfliktima Prepoznavanje ličnih i ovladavanje novim strategijama za kontrolu emocija

Autorka i realizatorka seminara je: Snežana Ristić Kostov.

Realizovan projekat Robox

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac, 26.11.2021. godine realizovana je poslednja radionica Projekta Robox, koji je dobio finansijsku podršku u okviru Javnog poziva Centra za promociju nauke za Kategoriju 1 - Projekti promocije nauke u naučnim klubovima. Projektom se promovišu tehničke naučne oblasti.

robox

Robox je projekat interaktivnog učenja robotike, koji ima zadatak da razvije svest o značaju inovacija. Posredstvom Lego robota, Arduino čipova i sklopova, polaznici radionice, učenici starijih razreda OŠ "Jovan Popović" upoznali su se sa osnovama robotike i razvijali kreativnost kroz interaktivno učenje programiranja.

Autor i realizator projekta je Aleksandar Mitić, programer/roboričar.

Realizovan seminar sa temom: „Podrška obrazovno-vaspitnim ustanovama za kvalitetniju zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja”

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 20.11.2021. godine za potrebe ralizacije planova stručnog usavršavanja zaposlenih u OŠ “Jovan Jovanović Zmaj”, organizovan je seminar sa temom: „Podrška obrazovno-vaspitnim ustanovama za kvalitetniju zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja”.

zan

Opšti cilj ovog seminara odnosi se na osnaživanja učesnika obrazovno-vaspitnih ustanova za stvaranje uslova za bezbedno odrastanje i efikasnu zaštitu dece od svih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, uz multisektorski pristup i saradnju.

Specifični ciljevi seminara su:

  • Osnažiti učesnike za prepoznavanje svih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja nad decom;
  • Sticanje znanja o indikatorima koji su povezani sa svim oblicima nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja nad decom;
  • Proširivanje znanja o značaju saradnje obrazovno-vaspitnih ustanova sa porodicom i relevantnim institucijama u efikasnoj zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja;
  • Osnaživanje učesnika za primenu zakonskih i podzakonskih propisa;
  • Unapređivanje znanja o obavezama ustanove i pojedinca u odnosu na pojavu nasilja;
  • Multisektorski pristup u zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.

Autorke i realizatorke seminara su: Slađana Čabrić i Jasmina Jovanović.

Raspisan KONKURS za odobravanje programa stalnog stručnog usavršavanja za školsku 2022/2023, 2023/2024. i 2024/2025. godinu

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja raspisao je KONKURS za odobravanje programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2022/2023, 2023/2024. i 2024/2025. godinu

konkurs

U skladu sa tim, Centar za stručno usavršavanje poziva sve zainteresovane autore programa da dostave svoje programe, na mail Centra: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Rok za dostavu predloga programa je 05.12.2021. godine. Centar za stručno usavršavanje Kruševac svim autorima stoji na raspolaganju u pogledu savetodavne uloge i tehničke podrške u izradi programa.

Centar za stručno usavršavanje Kruševac će na osnovu odluke Komisije, finansijski i institucionalno podržati sve programe za koji se proceni da zadovolјavaju potrebne kriterijume.

Tekst javnog poziva možete pročitati na ovom linku.

Realizovaon projekat: „Minut je bogatstvo za srce“

U okviru Godišnjeg programa Naučnog kluba Kruševac, 29.10.2021. godine, u OŠ „Stanislav Binički", Jasika, sa učenicima završnog razreda realizovan je projekat: „Minut je bogatstvo za srce".

reanim

Predavanje i radionica: „Kardiopulmonalna reanimacija“ se sprovode uz podršku Centra za promociju nauke Beograd sa cilјem da učenici nauče i primene najosnovnije postulate KPR u stanjima prestanka rada srca, disanja i nepalpabilnih pulseva. Takođe jedan od cilјeva je da se kroz timski rad, diskusiju i praktičnu nastavu učenici nađu u koži lekara i da se kroz improvizovan način upoznaju sa osnovama lečenja lјudi.

Realizator projekta je Darko Đurđević, student završne godine Medicinskog fakulteta u Kragujevcu.

Potkategorije

Dodatne informacije