Sastanak Društva pedagoga i psihologa Rasinskog okruga

U CSU je 10.05.2013. održan sasatanak Društva pedagoga i psihologa Rasinskog okruga. Kljucna tema sastanka je bila stručno usavršavanje članova društva u toku meseca maja i juna.


PePsi

Ovo udruženje u saradnji sa CSU organizuje za svoje članove Seminare: "Kompetentan nastavnik-motivisan učenik" i "Inkluzija-kako je približiti nastavniku u osnovnoj školi" kao i učešće na akreditovanom stručnom skupu ''Efikasan nastavnik=Efikasna škola''.

Ovo je jedan od modela saradnje koji daje odlične rezultate u realizaciji stručnog usavršavanja baziranog na potrebama stučnih aktiva obrazovno - vaspitnih ustanova. Centar je mesto otvoreno za ovakve vidove udruživanja i saradnje, i smatra ih bitnim aspektom unapredjenja samog procesa stručnog usavršavanja.

Dodatne informacije