Realizovano tri seminara

Komunikacijom do zadovolјnog nastavnika i učenika.

Realizatori: Danijela Simonović, Mirjana Maksimović-Tomić.

Opšti cilјevi: Pobolјšanje kvaliteta nastave povećanjem stepena kompetencija nastavnika za podršku razvoja ličnosti učenika unapređenjem odnosa sa učenicima.

Odelјenjski starešina/ vaspitač u domu kao posrednik u konfliktima učenika.

Autori: Božidar Topalović, Bilјana Ercegovčević, Katarina Jovanović.

Opšti cilјevi: Osposoblјavanje odelјenjskog starešine/vaspitača za uspešno obavlјanje funkcije u delu vaspitnog rada sa učenicima.

Planiranje stručnog usavršavanja i napredovanja.

Autori: Olga Jovančićević, Milena Vićević.

Opšti ciljevi: Inicirati učešće aktera obrazovno-vaspitnog rada u koncipiranju plana stručnog usavršavanja zasnovanog na potrebama i uspostavljanje razmene i primene znanja.

Dodatne informacije