Tokom vikenda realizovano tri stručna seminara

Seminar: Kompetentan nastavnik – motivisan učenik.

Autori: Svetlana Aleksić, Jelica Dimić, Marija Vasić, Snežana Rajković. 


 kom-uc

Opšti cilјevi: Unaprediti kompetencije nastavnika i stručnih saradnika za motivaciju učenika.

Seminar: Digitalni film kao sredstvo motivacije učenika i nastavnika.

Realizatori: Vesna Kralј Damjanov, Dobrivoj Martonoši. 


 dig

Opšti cilјevi: Unapređenje kompetencija nastavnika za primenu savremenih tehnologija u nastavi; Motivisanje nastavnika za angažovanje učenika kao saradnika u nastavi.

Na osnovu plana strucnog usavrsavanja Udruzenja vaspitaca Rasinskog okruga "Jefimija" realizuje se Seminar: Tumačenje starih simbola – farbanje na tradicionalan način – predlozi za praktičnu nastavu.

Realizatori: Melinda Čonti, Erne Čonti. 


 simboli

Opšti cilјevi: Oživlјavanje narodne tradicije tumačenja starih simbola ukrašenih jaja.

Dodatne informacije