Tokom vikenda realizovano tri seminara

Seminar: Vizuelno predstavljanje nekih matematičkih sadržaja pomoću računara.

Autori i realizatori: Branko Malešević, Bratislav Iričanin, Nenad Cakić, Bojana Mihailović.


mat

Opšti ciljevi: Osavremenjivanje matematičkih sadržaja koji su sastavni deo gradiva za osnovne i srednje škole uz vizuelno predstavljanje pomoću računara.

Seminar: Ugledni čas – prilika za sve.

Autori: Biljana Todorović, Slađana Dobrota.


ugl

Opšti ciljevi: Unaprediti ličnu i unutrašnju motivaciju nastavnika u radu sa decom sa smetnjama u razvoju na uglednim časovima.

Seminar: Kompetentan nastavnik – motivisan učenik.

Autori i realizatori: Svetlana Aleksić, Jelica Dimić, Marija Vasić, Snežana Rajković.


kom

Opšti ciljevi: Unaprediti kompetencije nastavnika i stručnih saradnika za motivaciju učenika.

Dodatne informacije