Godišnje planiranje PDP projekta 2011

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac organizovano je godišnje planiranje PDP projekta za 2011. godinu. Na dvodnevnom seminaru su učestvovali svi Centri članovi Mreže RC/CSU Srbije. Na ovom dvodnevnom planiranju određeni su ciljeci i aktivnosti koji ih prate do njihovog ostvarivanja. Kao i do sada značajnu podršku u planiranju dali su backstoperi g-din Hugo Sager (Švajcarska) i g-đa Raisa Venalainen (Finska). SDC (Švajcarska agencija za razvoj i saradnju) će i u narednoj godini dati značajnu finansijsku podršku za ostvarivanje ciljeva Centara.

Dodatne informacije