Spisak knjiga u resurs centru

 

Inventarni

Broj

Naslov

Autor

Mesto

Izdavac

Napomena

00013/A

Upotreba i zloupotreba psihologije

H.J. Eysenck

Zagreb

INTRO Naprijed

Psihologija-A

00008/A

Tumacenje snova II

Sigmund Frojd

Novi Sad

Izdavacka.org.Matice srpske

Psihologija-A

00014/A

Eros i civilizacija

H.Marcuse

Zagreb

INTRO Naprrijed

Psihologija-A

00016/A

Kako deca dozivljavaju neuspijeh

Dzon Holt

Sarajevo

IGKRO Svijetlost

Psihologija-A

00017/A

Um detata

Margaret Donaldson

Beograd

Zavod za udzbenike i nastavna sredstva

Psihologija-A

00018/A

Strahovi kod dece

Misel Zlotovic

Beograd

Zavod za udzbenike i nastavna sredstva

Psihologija-A

00019/A

Teorije psihickog razvoja

Dzonas Langer

Beograd

Zavod za udzbenike i nastavna sredstva

Psihologija-A

00020/A

Intelektualni razvoj deteta

Z.Pijaze-B.Inhelder

Beograd

Zavod za udzbenike i nastavna sredstva

Psihologija-A

00021/A

Psihofizicka zrelost dece

Grupa autora

Beograd

Zavod za udzbenike i nastavna sredstva

Psihologija-A

00022/1/A

Psihologija decije igre

D.B.Eljkonjin

Beograd

Zavod za udzbenike i nastavna sredstva

Psihologija-A

00022/2/A

Psihologija decije igre

D.B.Eljkonjin

Beograd

Zavod za udzbenike i nastavna sredstva

Psihologija-A br.2 oznacava isti naslov drugi primerak

00022/3/A

Psihologija decije igre

D.B.Eljkonjin

Beograd

Zavod za udzbenike i nastavna sredstva

Psihologija-A br.3 oznacava isti naslov treci primerak

00023/A

Teorije licnosti

Dejvid Pek i Dejvid Vitlou

Beograd

Nolit

Psihologija-A

00024/A

Dinamika nesvesnog

K.G.Jung

Novi Sad

Matica srpska

Psihologija-A

00025/A

Uvod u psihologiju morala

dr. Bosko Popovic

Beograd

Naucna Knjiga

Psihologija-A

00026/A

Problemi razvoja psihe

A.N.Leontijev

Beograd

Naucna Knjiga

Psihologija-A

00027/A

Teorija i praksa psihodijagnostike

Stojan Cerovic

Beograd

Savez drustava psihologa Srbije

Psihologija-A

00028/A

Istrazivanja u pedagoskoj psihologiji

Tinde Kovac- Cerovic

Beograd

Savez drustava psihologa Srbije

Psihologija-A

00029/A

Kognitivni razvoj deteta

Jovan Miric

Beograd

Savez drustava psihologa Srbije

Psihologija-A

00030/A

Opsta psihologija

Slavoljub Radonjic, Veljko Djuric

Beograd

Savez drustava psihologa Srbije

Psihologija-A

00031/A

Nacela izrade psiholoskih testova

dr.Aleksandar Bukvic

Beograd

Zavod za udzbenike i nastavna sredstva

Psihologija-A

00032/A

Novi putevi psihoanalize

Karen Hornaj

Beograd

Izdavacko preduzece Kosmos

Psihologija-A

00033/A

Nasi unutrasnji konflikti

Karen Hornaj

Beograd

Biblioteka Psiha

Psihologija-A

00034/A

Psihodinamika porodicnog zivota

Natan V. Ekermen

Titograd

Biblioteka Psiha

Psihologija-A

00035/A

Kratka psihoterapija i emocionalna kriza

Peter E Sifeneos

Zagreb

INTRO Naprijed

Psihologija-A

00036/A

Pronadjena psihoanaliza

Sigmund Frojd

Zagreb

INTRO Naprijed

Psihologija-A

00037/A

Crtez i slika u psihijatriji

Branko Prazic

Zagreb

INTRO Naprijed

Psihologija-A

00038/A

Psihologija deteta

Alfred Adler

Novi sad

Matica srpska

Psihologija-A

00039/A

Poznavanje zivota

Alfred Adler

Novi sad

Matica srpska

Psihologija-A

00040/A

Poznavanje coveka

Alfred Adler

Novi sad

Matica srpska

Psihologija-A

00042/A

Alkoholizam u porodici

dr borisla Djukanovic

Beograd

Izdavacka radna organizacija Privredna stampa

Psihologija-A

00041/A

O nervoznom karakteru

Alfred Adler

N.Sad

Matica srpska

Psihologija-A

00043/1/B

Dobra skola-CD

MPRS Sektor za razvoj obraz.i medjunarodnu prosv.saradnju

Beograd

MPRS

PEDAGOGIJA oblast B

00043/2/B

Dobra skola-CD

MPRS Sektor za razvoj obraz.i medjunarodnu prosv.saradnju

Beograd

MPRS

PEDAGOGIJA oblast B

00043/3/B

Dobra skola-CD

MPRS Sektor za razvoj obraz.i medjunarodnu prosv.saradnju

Beograd

MPRS

PEDAGOGIJA oblast B

00043/4/B

Dobra skola-CD

MPRS Sektor za razvoj obraz.i medjunarodnu prosv.saradnju

Beograd

MPRS

PEDAGOGIJA oblast B

00044/1/B

Cija su nasa deca

Snezana Milosevic Jesic

Beograd

ZUOV

PEDAGOGIJA oblast B

00044/2/B

Cija su nasa deca

Snezana Milosevic Jesic

Beograd

ZUOV

PEDAGOGIJA oblast B

00045/1/B

Pedagoska pitanja

Ljub.M.Protic

Beograd

ZUOV

PEDAGOGIJA oblast B

00045/2/B

Pedagoska pitanja

Ljub.M.Protic

Beograd

ZUOV

PEDAGOGIJA oblast B

00045/3/B

Pedagoska pitanja

Ljub.M.Protic

Beograd

ZUOV

PEDAGOGIJA oblast B

00046/B

Kako postati dobar govornik

Keti Mijata

Beograd

Kreativni centar

Pedagogija-B

00047/B

Odeljenski sastanci

Dona Stajls

Beograd

Kreativni centar

Pedagogija-B

00048/B

Kako stvoriti prijatnu atmosferu za ucenje

N.Jovic, D. Kuveljic

Beograd

Kreativni centar

Pedagogija-B

00050/B

Filozofija s decom

Radmila Brankovic-Sutton, radmila Gosovic, Vesna Gosovic

Beograd

Kreativni centar

Pedagogija-B

00051/B

Pametni zadaci

Ketrin Voker i edgar Šmit

Beograd

Kreativni centar

Pedagogija-B

00052/B

Pametniji si nego što misliš

Dr Tomas Armstrong

Beograd

Kreativni centar

Pedagogija-B

00053/B

Ocenjivanje na osnovu portfolija

Š.D.Izli, K.Mičel

Beograd

Kreativni centar

Pedagogija-B

00054/B

Vidim šta hoćeš da kažeš

Stiv Molin

Beograd

Kreativni centar

Pedagogija-B

00055/B

Životne vrednosti

Dajana Tilman, Dajana Hsu

Beograd

Kreativni centar

Pedagogija-B

00056/B

Mislim dakle učim

G.Foster, E. Savicki, H. Šajfer, V,Zelinski

Beograd

Kreativni centar

Pedagogija-B

00057/B

Uspešno čitanje i pisanje

Dejvid But, Lari Svorc

Beograd

Kreativni centar

Pedagogija-B

00059/B

Učionica bez nasilništva

Dejvid But, Lari Svorc

Beograd

Kreativni centar

Pedagogija-B

00060/B

Učitelj-Časopisa Saveza Učitelja RS

Gruoa autora

Beograd

Savez učitelja RS

Pedagogija-B

00062/1/B

Priručnik za odeljenskog starešinu

Grupa autora

Čačak

RC za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju-Čačak

Pedagogija-B

00062/2/B

Priručnik za odeljenskog starešinu

Grupa autora

Čačak

RC za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju-Čačak

Pedagogija-B

00062/3/B

Priručnik za odeljenskog starešinu

Grupa autora

Čačak

RC za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju-Čačak

Pedagogija-B

00062/4/B

Priručnik za odeljenskog starešinu

Grupa autora

Čačak

RC za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju-Čačak

Pedagogija-B

00062/5/B

Priručnik za odeljenskog starešinu

Grupa autora

Čačak

RC za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju-Čačak

Pedagogija-B

00062/6/B

Priručnik za odeljenskog starešinu

Grupa autora

Čačak

RC za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju-Čačak

Pedagogija-B

00062/7/B

Priručnik za odeljenskog starešinu

Grupa autora

Čačak

RC za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju-Čačak

Pedagogija-B

00062/8/B

Priručnik za odeljenskog starešinu

Grupa autora

Čačak

RC za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju-Čačak

Pedagogija-B

00063/1/B

Škola i porodica kao partneri

Pavlović Marina, Mitrović Jelica

Čačak

RC Čačak

Pedagogija-B

00001/A

Upravljanje stresom

Mr.Snežana Vuković

Beograd

JNIP Prosvetni pregled

Oblast (A) Psihologija

00002/A

Vodič za roditilje/ porodica u vrtlogu droge

Nedeljko V. Jović

Beograd

CIP, Narodna biblioteka srbije

Psihologija-A

00003/A

Psihologija deteta i mladih

Dr.Leon Žlebnik

Beograd

NIP; Delta press

Psihologija-A

00004/A

Psihologija deteta i mladih II

Dr Leon Žlebnik

Beograd

NIP,Delta press

Psihologija-A

00005/A

Psihologija deteta i mladih III

Dr Leon Žlebnik

Beograd

NIP,Delta press

Psihologija-A

00006/A

Psihologija stvaralaštva

Radivoj Kvaščev

Beograd

Izdavačko informativni centar studenata

Psihologija-A

00007/A

Tumačenje snovaI

Sigmund Frojd

Novi Sad

Izdavačka radna organizacija Matice srpske

Psihologija-A

00009/A

Dosetka i njen odnos prema nesvesnom

Sigmund Frojd

Novi Sad

Izdavačka radna organizacija Matice srpske

Psihologija-A

00010/A

Istorijski uvod u savremenu psihologiju

Garner Marfi

Beograd

Savremena skola

Psihologija-A

00011/A

Dijete, obitelj i vanjski svet

D.W. Winnicott

Zagreb

ITRO Naprijed

Psihologija-A

00012/A

Psihijatrija i antipsihijatrija

D. Coopert

Zagreb

ITRO Naprijed

Psihologija-A

00015/A

Anatomija ljudske destruktivnosti

Fromm

Zagreb

ITRO Naprijed

Psihologija-A

00062/9/B

Priručnik za odeljenskog starešinu

Grupa autora

Čačak

RC za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju-Čačak

Pedagogija-B

00063/2/B

Škola i porodica kao partneri

Pavlović Marina, Mitrović Jelica

Čačak

RC Čačak

Pedagogija-B

00063/3/B

Škola i porodica kao partneri

Pavlović Marina, Mitrović Jelica

Čačak

RC Čačak

Pedagogija-B

00063/4/B

Škola i porodica kao partneri

Pavlović Marina, Mitrović Jelica

Čačak

RC Čačak

Pedagogija-B

00063/5/B

Škola i porodica kao partneri

Pavlović Marina, Mitrović Jelica

Čačak

RC Čačak

Pedagogija-B

00063/6/B

Škola i porodica kao partneri

Pavlović Marina, Mitrović Jelica

Čačak

RC Čačak

Pedagogija-B

00063/7/B

Škola i porodica kao partneri

Pavlović Marina, Mitrović Jelica

Čačak

RC Čačak

Pedagogija-B

00063/8/B

Škola i porodica kao partneri

Pavlović Marina, Mitrović Jelica

Čačak

RC Čačak

Pedagogija-B

00063/9/B

Škola i porodica kao partneri

Pavlović Marina, Mitrović Jelica

Čačak

RC Čačak

Pedagogija-B

00064/1/B

Časopis za pedagošku praksu

Grupa autora

Čačak

RC Čačak

Pedagogija-B

00064/2/B

Časopis za pedagošku praksu

Grupa autora

Čačak

RC Čačak

Pedagogija-B

00064/3/B

Časopis za pedagošku praksu

Grupa autora

Čačak

RC Čačak

Pedagogija-B

00064/4/B

Časopis za pedagošku praksu

Grupa autora

Čačak

RC Čačak

Pedagogija-B

00064/5/B

Časopis za pedagošku praksu

Grupa autora

Čačak

RC Čačak

Pedagogija-B

00064/6/B

Časopis za pedagošku praksu

Grupa autora

Čačak

RC Čačak

Pedagogija-B

00064/7/B

Časopis za pedagošku praksu

Grupa autora

Čačak

RC Čačak

Pedagogija-B

00064/8/B

Časopis za pedagošku praksu

Grupa autora

Čačak

RC Čačak

Pedagogija-B

00065/1/B

Izabrana dela

Nikola Potkonjak

Osjek

Pedagoški fakultet-Osjek

Pedagogija-B

00065/2/B

Izabrana dela

Nikola Potkonjak

Osjek

Pedagoški fakultet-Osjek

Pedagogija-B

00066/1/B

Izabrana dela II

Nikola Potkonjak

Osjek

Pedagoški fakultet-Osjek

Pedagogija-B

00066/2/B

Izabrana dela II

Nikola Potkonjak

Osjek

Pedagoški fakultet-Osjek

Pedagogija-B

00067/1/B

Izabrana dela III

Nikola Potkonjak

Osjek

Pedagoški fakultet-Osjek

Pedagogija-B

00067/2/B

Izabrana dela III

Nikola Potkonjak

Osjek

Pedagoški fakultet-Osjek

Pedagogija-B

00068/1/B

Izabrana dijela I

Pero Šimleša

Osjek

Pedagoški fakultet Osjek

00068/2/B

Izabrana dijela I

Pero Šimleša

Osjek

Pedagoški fakultet Osjek

Pedagogija-B

00068/3/B

Izabrana dijela I

Pero Šimleša

Osjek

Pedagoški fakultet Osjek

Pedagogija-B

00069/1/B

Izabrana dijela II

Pero Šimleša

Osjek

Pedagoški fakultet Osjek

Pedagogija-B

00069/2/B

Izabrana dijela II

Pero Šimleša

Osjek

Pedagoški fakultet Osjek

Pedagogija-B

00069/3/B

Izabrana dijela II

Pero Šimleša

Osjek

Pedagoški fakultet Osjek

Pedagogija-B

00070/1/B

Izabrana dijela III

Pero Šimleša

Osjek

Pedagoški fakultet Osjek

Pedagogija-B

00070/2/B

Izabrana dijela III

Pero Šimleša

Osjek

Pedagoški fakultet Osjek

Pedagogija-B

00070/3/B

Izabrana dijela III

Pero Šimleša

Osjek

Pedagoški fakultet Osjek

Pedagogija-B

00071/B

Tajna srećne dece

Stiv Bidalf

Novi Sad

Prometej

Pedagogija-B

00072/B

Još tajni srećne dece

Stiv Bidalf

Novi Sad

Prometej

Pedagogija-B

00073/1/B

Priručnik za planiranje stručnog usavršavanja i napredovanja

Stiv Bidalf

ZUOV

Pedagogija-B

00073/2/B

Priručnik za planiranje stručnog usavršavanja i napredovanja

Grupa autora

ZUOV

Pedagogija-B

00073/3/B

Priručnik za planiranje stručnog usavršavanja i napredovanja

Grupa autora

ZUOV

Pedagogija-B

00073/4/B

Priručnik za planiranje stručnog usavršavanja i napredovanja

Grupa autora

ZUOV

Pedagogija-B

00074/1/B

Vodič kroz stručno usavršavanje i napredovanje

Centar za profesionalni razvoj zaposlenih-ZUOV

ZUOV

Pedagogija-B

00074/2/B

Vodič kroz stručno usavršavanje i napredovanje

Centar za profesionalni razvoj zaposlenih-ZUOV

ZUOV

Pedagogija-B

00075/1/B

Mentor i pripravnik

Sektor za pripravništvo i rukovodjenje u obrz. i vaspit.-ZUOV

Beograd

ZUOV

Pedagogija-B

00075/2/B

Mentor i pripravnik

Sektor za pripravništvo i rukovodjenje u obrz. i vaspit.-ZUOV

Beograd

ZUOV

Pedagogija-B

00075/3/B

Mentor i pripravnik

Sektor za pripravništvo i rukovodjenje u obrz. i vaspit.-ZUOV

Beograd

ZUOV

Pedagogija-B

00075/4/B

Mentor i pripravnik

Sektor za pripravništvo i rukovodjenje u obrz. i vaspit.-ZUOV

Beograd

ZUOV

Pedagogija-B

00076/1/B

Sistem obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji

Grupa autora

Beograd

ZUOV

Pedagogija-B

00076/2/B

Sistem obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji

Grupa autora

Beograd

ZUOV

Pedagogija-B

00076/3/B

Sistem obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji

Grupa autora

Beograd

ZUOV

Pedagogija-B

00077/B

Obrazovanje darovitih u zemljama EU

Centar za strateški razvoj

Beograd

ZUOV

Pedagogija-B

00078/B

Upravljanjem razvojnim promenama u školi

Snežana Milošević Ješić

Beograd

ZUOV

Pedagogija-B

00079/1/B

Strateško planiranje razvoja škola

Grupa autora

Čačak

RC Čačak

Pedagogija-B

00079/2/B

Strateško planiranje razvoja škola

Grupa autora

Čačak

RC Čačak

Pedagogija-B

00079/3/B

Strateško planiranje razvoja škola

Grupa autora

Čačak

RC Čačak

Pedagogija-B

00079/4/B

Strateško planiranje razvoja škola

Grupa autora

Čačak

RC Čačak

Pedagogija-B

00079/5/B

Strateško planiranje razvoja škola

Grupa autora

Čačak

RC Čačak

Pedagogija-B

00079/6/B

Strateško planiranje razvoja škola

Grupa autora

Čačak

RC Čačak

Pedagogija-B

00079/7/B

Strateško planiranje razvoja škola

Grupa autora

Čačak

RC Čačak

Pedagogija-B

00079/8/B

Strateško planiranje razvoja škola

Grupa autora

Čačak

RC Čačak

Pedagogija-B

00079/9/B

Strateško planiranje razvoja škola

Grupa autora

Čačak

RC Čačak

Pedagogija-B

00080/B

Obrazovanjem u budućnost

Prof.dr.Dragutin Franković

Zagreb

NIRO Školske novine

Pedagogija-B

00081/B

Razvoj i obrazovanje

dragomir Filipović

Beograd

KIZ Kultura

Pedagogija-B

00082/B

Individualna saradnja sa roditeljima

Ljubica Prodanović

Beograd

Savez učitelja RS

Pedagogija-B

00083/B

Pedagogizacija čovjekove okoline

Dr Ivan Furlan

Zagreb

izdavačko preduzeće Školska knjiga

Pedagogija-B

00084/B

Didaktičke igre

Nedeljko Trnavac, Olivera Mozetič, Gordana Stojanović, Ljubica Kondžić, Ruža Jukić, gabrijela Kragujević

Beograd

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Pedagoška akademija za obrazovanje učitlja

Pedagogija-B

00084/B

Slobodne asocijacije

Slobodanka Gašić-Pavišić

Beograd

Prosveta

Pedagogija-B

00085/1/B

Slobodne asocijacije

Slobodanka Gašić-Pavišić

Beograd

Prosveta

Pedagogija-B

00085/2/B

Slobodne asocijacije

Slobodanka Gašić-Pavišić

Beograd

Prosveta

Pedagogija-B

00085/3/B

Slobodne asocijacije

Slobodanka Gašić-Pavišić

Beograd

Prosveta

Pedagogija-B

00086/B

Osnove defektologije

Grupa autora

Zagreb

Školska knjiga

00088/B

Obrazovanje za život i porodicu

Dr Dusan Savicevic

Beograd

Zavod za izdavanje udžbenika SRS

Pedagogija-B

00089/B

Prvi oblici dečije društvenosti

Dr Rudi Supek

Beograd

Zavod za izdavanje udžbenika NRS

Pedagogija-B

00090/B

Vaspitanje i sociologija

Emil Dirkem

Beograd

Zavod za udybenike i nastavna sredstva

Pedagogija-B

00091/B

Pedagoško obrazovanje roditelja i vaspitanje omladine

Grupa autora

Sarajevo

IGKRO Svijetlost

Pedagogija-B

00093/1/B

Izabrane pedagoške rasprave i članci

Konstantin Dmitrijevič Ušinski

Beograd

Zavod za izdavanje udžbenika NRS

Pedagogija-B

00093/2/B

Izabrane pedagoške rasprave i članci

Konstantin Dmitrijevič Ušinski

Beograd

Zavod za izdavanje udžbenika NRS

Pedagogija-B

00094/B

Uputstva vaspitaču dečijeg vrta

dr Kosta Grubičić, Radivoje Milovanović i Miloš Janković

Beograd

Prosveta

Pedagogija-B

00095/1/B

Priručnik za rad s radnim listovima

Baar-Tschinkel

Zagreb

Školska knjiga

Pedagogija-B

00095/2/B

Priručnik za rad s radnim listovima

Baar-Tschinkel

Zagreb

Školska knjiga

Pedagogija-B

00096/1/B

Razvoj govora kod deteta

Grupa autora

Beograd

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

Pedagogija-B

00096/2/B

Razvoj govora kod deteta

Grupa autora

Beograd

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

Pedagogija-B

00096/3/B

Razvoj govora kod deteta

Grupa autora

Beograd

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

Pedagogija-B

00097/B

Podsticanje i sputavanje stvaralačkog ponašanja kod detata

Radivoj Kvaščev

Zagreb

IP Svijetlost

Pedagogija-B

00099/B

Dijalektika odgoja

Alberto Granese

Zagreb

Školska knjiga

Pedagogija-B

00100/B

Eksperimentalni programi za rano obrazovanje

Dr Emil Kamenov

beograd

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

Pedagogija-B

00101/B

Intelektualno vaspitanje kroz igru

Dr Emil Kamenov

Beograd I Sarajevo

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva i Svijetlost

Pedagogija-B

00102/B

Govorni razvoj deteta

Dr Ivan Furlan

Beograd

Savremena Škola

Pedagogija-B

00103/B

Odgojna sredstva naše porodice

Gustav Šlih

Zagreb

Pedagoško književni zbor

Pedagogija-B

00104/B

Roditelji i odgoj dece

grupa autora

Zagreb

Pedagoško književni zbor

Pedagogija-B

00105/C

Društveni život čoveka

grupa autora

Sloboda-Beograd; Dnevnik- N. Sad

Sociologija oblast-C

00106/C

Društveni život čoveka 2

grupa autora

Sloboda-Beograd; Dnevnik- N. Sad

Sociologija oblast-C

00107/C

Sociologija I

Georges Gurvitch

Zagreb

Naprijed

Sociologija oblast-C

00108/C

Sociologija II

Georges Gurvitch

Zagreb

Naprijed

Sociologija oblast-C

00109/C

Društvena zaštita porodice i dece

Dr Marko Mladenović

Beograd

IP Rad

Sociologija oblast-C

00110/C

Sociologija morala

Dr Radomir D, Lukić

Beograd

Srpska Akademija Nauka i Umetnosti

Sociologija oblast-C

00111/C

Proces socijalizacije kod dece

Dr Radomir D, Lukić

Beograd

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

Sociologija oblast-C

00112/D

Engleski interaktivni tečaj(4 cd+ slušalice)

Simon Greenall

Zagreb

Mozaik knjiga grupa Mladinska Knjiga

Strani Jezici- oblast-D

00113/1/E

Pravopisni Rečnik Srpskog Jezika

Milan Šipka

Novi Sad

Prometej

Rečnici -oblast- E

00113/2/E

Pravopisni Rečnik Srpskog Jezika

Milan Šipka

Novi Sad

Prometej

Rečnici -oblast- E

00113/3/E

Pravopisni Rečnik Srpskog Jezika

Milan Šipka

Novi Sad

Prometej

Rečnici -oblast- E

00113/4/E

Pravopisni Rečnik Srpskog Jezika

Milan Šipka

Novi Sad

Prometej

Rečnici -oblast- E

00114/1/E

Veliki rečnik stranih reči i izraza

Ivan Klajn i Milan Šipka

Novi Sad

Prometej

Rečnici-oblast-E

00114/2/E

Veliki rečnik stranih reči i izraza

Ivan Klajn i Milan Šipka

Novi Sad

Prometej

Rečnici-oblast-E

00115/E

Rečnik religijskih pojmova

Ivan Cvitković

Novi Sad

Prometej

Rečnici-oblast -E

00116/1/E

Ilustrovani englesko-srpski školski rečnik

Grupa autora

Beograd

Galindo inlingua škola stranih jezika

Rečnici-oblast -E

00116/2/E

Ilustrovani englesko-srpski školski rečnik

Grupa autora

Beograd

Galindo inlingua škola stranih jezika

Rečnici-oblast -E

00116/3/E

Ilustrovani englesko-srpski školski rečnik

Grupa autora

Beograd

Galindo inlingua škola stranih jezika

Rečnici-oblast -E

00132/2/F

Besedništvo kod Srba

Milentije Djordjević

Niš

Centar za crkvene studije Niš

Srpski jezik i književnost-oblast-F

00132/3/F

Besedništvo kod Srba

Milentije Djordjević

Niš

Centar za crkvene studije Niš

Srpski jezik i književnost-oblast-F

00133/F

Suvremena hrvatska dječija poezija

Ivo Zalar

Zagreb

Školska knjga

Srpski jezik i književnost-oblast-F

00134/F

Hrvatska dječija književnost

Milan Crnković

Zagreb

Školska knjga

Srpski jezik i književnost-oblast-F

00135/F

Dječija književnost

Milan Crnković

Zagreb

Školska knjga

Srpski jezik i književnost-oblast-F

00136/F

Zapisi o književnosti za decu

Milan Crnković

Beograd

Naučna knjiga

Srpski jezik i književnost-oblast-F

00137/F

Kvantitativni opis strukture srpskog jezika-Srpski jezik od XII do XVIII v.1.

Djordje Kostić

Beograd

Službeni glasnik

Srpski jezik i književnost-oblast-F

00138/F

Kvantitativni opis strukture srpskog jezika-Srpski jezik od XII do XVIII v.2.

Djordje Kostić

Beograd

Službeni glasnik

Srpski jezik i književnost-oblast-F

00139/F

Kvantitativni opis strukture srpskog jezika-Srpski jezik od XII do XVIII v.3.

Djordje Kostić

Beograd

Službeni glasnik

Srpski jezik i književnost-oblast-F

00140/F

Biblioteka kao ogledalo Vaseljene

priredio Dobrilo Aranitović

Beograd

Službeni glasnik

Srpski jezik i književnost-oblast-F

00141/1/G

ECDL 5.0 - Modul1-udžbenik za pripremu ispita

mr Milorad Marković

Beograd

Mikro knjiga

Informatika-oblast-G

00141/2/G

ECDL 5.0 - Modul1-udžbenik za pripremu ispita

mr Milorad Marković

Beograd

Mikro knjiga

Informatika-oblast-G

00141/3/G

ECDL 5.0 - Modul1-udžbenik za pripremu ispita

mr Milorad Marković

Beograd

Mikro knjiga

Informatika-oblast-G

00141/4/G

ECDL 5.0 - Modul1-udžbenik za pripremu ispita

mr Milorad Marković

Beograd

Mikro knjiga

Informatika-oblast-G

00141/5/G

ECDL 5.0 - Modul1-udžbenik za pripremu ispita

mr Milorad Marković

Beograd

Mikro knjiga

Informatika-oblast-G

00142/1/G

ECDL 5.0 - Modul 2-udžbenik za pripremu ispita

mr Milorad Marković

Beograd

Mikro knjiga

Informatika-oblast-G

00142/2/G

ECDL 5.0 - Modul 2-udžbenik za pripremu ispita

mr Milorad Marković

Beograd

Mikro knjiga

Informatika-oblast-G

00142/3/G

ECDL 5.0 - Modul 2-udžbenik za pripremu ispita

mr Milorad Marković

Beograd

Mikro knjiga

Informatika-oblast-G

00142/4/G

ECDL 5.0 - Modul 2-udžbenik za pripremu ispita

mr Milorad Marković

Beograd

Mikro knjiga

Informatika-oblast-G

00142/5/G

ECDL 5.0 - Modul 2-udžbenik za pripremu ispita

mr Milorad Marković

Beograd

Mikro knjiga

Informatika-oblast-G

00143/1/G

ECDL 5.0 - Modul 3-udžbenik za pripremu ispita

mr Milorad Marković

Beograd

Mikro knjiga

Informatika-oblast-G

00143/2/G

ECDL 5.0 - Modul 3-udžbenik za pripremu ispita

mr Milorad Marković

Beograd

Mikro knjiga

Informatika-oblast-G

00143/3/G

ECDL 5.0 - Modul 3-udžbenik za pripremu ispita

mr Milorad Marković

Beograd

Mikro knjiga

Informatika-oblast-G

00143/4/G

ECDL 5.0 - Modul 3-udžbenik za pripremu ispita

mr Milorad Marković

Beograd

Mikro knjiga

Informatika-oblast-G

00143/5/G

ECDL 5.0 - Modul 3-udžbenik za pripremu ispita

mr Milorad Marković

Beograd

Mikro knjiga

Informatika-oblast-G

00144/2/G

ECDL 5.0 - Modul 4-udžbenik za pripremu ispita

mr Milorad Marković

Beograd

Mikro knjiga

Informatika-oblast-G

00144/3/G

ECDL 5.0 - Modul 4-udžbenik za pripremu ispita

mr Milorad Marković

Beograd

Mikro knjiga

Informatika-oblast-G

00144/4/G

ECDL 5.0 - Modul 4-udžbenik za pripremu ispita

mr Milorad Marković

Beograd

Mikro knjiga

Informatika-oblast-G

00144/5/G

ECDL 5.0 - Modul 4-udžbenik za pripremu ispita

mr Milorad Marković

Beograd

Mikro knjiga

Informatika-oblast-G

00145/1/G

ECDL 5.0 - Modul 5-udžbenik za pripremu ispita

mr Milorad Marković

Beograd

Mikro knjiga

Informatika-oblast-G

00145/2/G

ECDL 5.0 - Modul 5-udžbenik za pripremu ispita

mr Milorad Marković

Beograd

Mikro knjiga

Informatika-oblast-G

00145/3/G

ECDL 5.0 - Modul 5-udžbenik za pripremu ispita

mr Milorad Marković

Beograd

Mikro knjiga

Informatika-oblast-G

00145/4/G

ECDL 5.0 - Modul 5-udžbenik za pripremu ispita

mr Milorad Marković

Beograd

Mikro knjiga

Informatika-oblast-G

00145/5/G

ECDL 5.0 - Modul 5-udžbenik za pripremu ispita

mr Milorad Marković

Beograd

Mikro knjiga

Informatika-oblast-G

00146/1/G

ECDL 5.0 - Modul 6-udžbenik za pripremu ispita

mr Milorad Marković

Beograd

Mikro knjiga

Informatika-oblast-G

00146/2/G

ECDL 5.0 - Modul 6-udžbenik za pripremu ispita

mr Milorad Marković

Beograd

Mikro knjiga

Informatika-oblast-G

00146/3/G

ECDL 5.0 - Modul 6-udžbenik za pripremu ispita

mr Milorad Marković

Beograd

Mikro knjiga

Informatika-oblast-G

00146/4/G

ECDL 5.0 - Modul 6-udžbenik za pripremu ispita

mr Milorad Marković

Beograd

Mikro knjiga

Informatika-oblast-G

00146/5/G

ECDL 5.0 - Modul 6-udžbenik za pripremu ispita

mr Milorad Marković

Beograd

Mikro knjiga

Informatika-oblast-G

00147/1/G

ECDL 5.0 - Modul 7-udžbenik za pripremu ispita

mr Milorad Marković

Beograd

Mikro knjiga

Informatika-oblast-G

00147/2/G

ECDL 5.0 - Modul 7-udžbenik za pripremu ispita

mr Milorad Marković

Beograd

Mikro knjiga

Informatika-oblast-G

00147/3/G

ECDL 5.0 - Modul 7-udžbenik za pripremu ispita

mr Milorad Marković

Beograd

Mikro knjiga

Informatika-oblast-G

00147/4/G

ECDL 5.0 - Modul 7-udžbenik za pripremu ispita

mr Milorad Marković

Beograd

Mikro knjiga

Informatika-oblast-G

00147/5/G

ECDL 5.0 - Modul 7-udžbenik za pripremu ispita

mr Milorad Marković

Beograd

Mikro knjiga

Informatika-oblast-G

00148/!/G

Kompjuterski bukvar

D. Pelemiš-S. Janićijević

Novi Sad

Prometej

Informatika-oblast-G

00148/2/G

Kompjuterski bukvar

D. Pelemiš-S. Janićijević

Novi Sad

Prometej

Informatika-oblast-G

00149/G

Matematika-kompleti zadataka za prijemni ispit

Grupa autora elektr.fakulteta u Nišu

Niš

Elektronsko fakultet u Nišu

Informatika-oblast-G

00150/E

Latinsko srpski i srpsko latinski rečnik

Sladjna Milinković, Piroška Segedi, Vladislav M. Todorović

Beograd

Službeni glasnik

Rečnici E

00151/E

Rečnik psihologije

Artur S. Reber, Emili S. Reber

Beograd

Službeni glasnik

Rečnici E

00152/K

Astronomski atlas

Sofija Sadžakov, Branislav Ševarlić, Božidar Jovanović

Beograd

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

Fizika -oblast-K

00153/I

Kulturna riznica Srbije

Grupa autora

Beograd

Izdavačka zadrug IDEA

Istorija -oblast-I

00154/I

Priče sa horizonta

GruAleksandar Duduković

Beograd

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

Istorija -oblast-I

00155/I

Istorijski atlas

Grupa autora

Beograd

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

Istorija -oblast-I

00156/I

Mitologike

Klod Levi-Stros

Beograd

Prosveta-Bigz

Istorija -oblast-I

00157/I

Sto četrdeset godina škole u V. Šiljegovcu

Esad Popara, Radiša Ivanović, Tomislav Stepanović

kruševac

Istorijski arhiv Kruševac

Istorija -oblast-I

00158/I

rasinski okrug i njegovi narodni predstavnici

Milorad Sijić

Kruševac

Istorijski arhiv Kruševac

Istorija -oblast-I

00159/I

Manastiri Ovčarsko -Kablarske klisure

Delfina Rajić, Miloš Timotijević

Čačak

Narodni muzej Čačak

Istorija -oblast-I

00160/C

Ustav Republike Srbije

Skupština R.Srbije

Beograd

JP Službeni Glasnik

Sociologija-C

00161/N

Leksikon savremene kulture

Ralf Šnel

Beograd

Plato books

Enciklopedije- oblast- N

00180/R

Fizičko odgoj dece predškolske dobi

Aurelija Ivanković

Zagreb

Školska knjiga

Predškolsko--oblast-R

00181/R

Razgovori s vaspitačem o razvitku deteta

A. A . Ljubljinska

Zagreb

Naučna knjiga

Predškolsko--oblast-R

00182/1/R

Sredina i zdravlje dece u predškolskim ustanovama

Dr Zlatko Puvačić

Sarajevo

IGKRO Svijetlost, OOUR Zavod za udćbenike

Predškolsko--oblast-R

00182/2/R

Sredina i zdravlje dece u predškolskim ustanovama

Dr Zlatko Puvačić

Sarajevo

IGKRO Svijetlost, OOUR Zavod za udćbenike

Predškolsko--oblast-R

00183/R

Dječija pozornica

Priredila Nasiha Kapidžić-Hadžić

Sarajevo,Beograd

IGKRO Svijetlost, OOUR Zavod za udžbenike

Predškolsko--oblast-R

00183/R

Dječija pozornica

Priredila Nasiha Kapidžić-Hadžić

Sarajevo,Beograd

IGKRO Svijetlost, OOUR Zavod za udžbenike

Predškolsko--oblast-R

00184/R

Razvitak artikulacije kod dece na uzrastu od tri do devet godina

Dr Smiljka Vasić

Beograd

Naučna knjiga

Predškolsko R

00185/R

Matematika za predškolsku decu

Dušan Lipovac, Velimir Sotirović

Novi Sad

Radnički univerzitet Radivoj Ćirpanov-N.Sad

Predškolsko R

00186/1/R

Vežbe i igre loptom-za decu predškolskog uzrasta

DVera Kundrat, Majda Medić

Beograd

Zavod zaZavod za udžbenike i nastavna sredstva

Predškolsko R

00186/2/R

Vežbe i igre loptom-za decu predškolskog uzrasta

DVera Kundrat, Majda Medić

Beograd

Zavod zaZavod za udžbenike i nastavna sredstva

Predškolsko R

00187/R

Asocijativne norme za predškolski uzratst

Slobodanka Gašić-Pavšić

Beograd

Institut za pedagoška istraživanja

Predškolsko R

00188/R

Zbirka dečijih tradicionalnih igara i igračaka

Slobodanka Gašić-Pavšić

Beograd

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

Predškolsko R

00189R

Vežbe za intelektualni i govorni razvoj djeteta

Dr Ingerborg Tschinkel

Zagreb

Školska knjiga

Predškolsko R

00190/R

Prilozi metodici vaspitnog rad s decom predškolskog uzrasta

Olga Timotijević, Ruža Stevanović, Branko Bajić

Beograd

Znanje-preduzeće za udžbenike NR Srbije

Predškolsko R

00191/R

Uloga komunikacije u razvoju govora djece predškolske dobi

Arjana Miljak

Zagreb

Školske novine

Predškolsko R

00192/R

Odgoj i njega djece u drugoj i trćoj godini života

Arjana Miljak

Zagreb

Školske novine

Predškolsko R

00193/R

Vaspitanje predškolskog djeteta u porodici

Natalija Vitas

Sarajevo

Svijetlost, OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

Predškolsko R

00117/1/F

Kultura govora

Milan Šipka

Novi Sad

Prometej

Srpski jezik i književnost-oblast-F

00117/2/F

Kultura govora

Milan Šipka

Novi Sad

Prometej

Srpski jezik i književnost-oblast-F

00118/1/F

Zanimljiva gramatika

Milan Šipka

Novi Sad

Prometej

Srpski jezik i književnost-oblast-F

00119/1/F

Strani izrazi i izreke

Milan Šipka, Ivan Klajn

Novi Sad

Prometej

Srpski jezik i književnost-oblast-F

00119/2/F

Strani izrazi i izreke

Milan Šipka, Ivan Klajn

Novi Sad

Prometej

Srpski jezik i književnost-oblast-F

00120/1/F

Ispeci pa reci

Ivan Klajn

Novi Sad

Prometej

Srpski jezik i književnost-oblast-F

00120/2/F

Ispeci pa reci

Ivan Klajn

Novi Sad

Prometej

Srpski jezik i književnost-oblast-F

00121/1/F

Recnik jezičkih nedoumica

Ivan Klajn

Novi Sad

Prometej

Srpski jezik i književnost-oblast-F

00121/2/F

Recnik jezičkih nedoumica

Ivan Klajn

Novi Sad

Prometej

Srpski jezik i književnost-oblast-F

00122/1/F

Zašto se kaže?

Ivan Klajn

Novi Sad

Prometej

Srpski jezik i književnost-oblast-F

00123/1/F

Priče o rečima

Ivan Klajn

Novi Sad

Prometej

Srpski jezik i književnost-oblast-F

00123/2/F

Priče o rečima

Ivan Klajn

Novi Sad

Prometej

Srpski jezik i književnost-oblast-F

00124/F

Istorija srpske književnosti

Jovan Deretić

Zrenjanin

Sezam book

Srpski jezik i književnost-oblast-F

00125/F

Orfejeve dvojnice

Pavle Živanov

Novi Sad

Prometej

Srpski jezik i književnost-oblast-F

00126/F

metodika kreativne nastave srpskog jezika i književnosti

Simeon Marinković

Beograd

Kreativni centar

Srpski jezik i književnost-oblast-F

00127/F

Zvučna čitanka 1.

Milovan Rapajić

Beograd

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

Srpski jezik i književnost-oblast-F

00129/F

Zvučna čitanka 3.

Milovan Rapajić

Beograd

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

Srpski jezik i književnost-oblast-F

00130/F

Zvučna čitanka 4.

Milovan Rapajić

Beograd

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

Srpski jezik i književnost-oblast-F

00131/F

Ozvučeni bukvar za I razred OŠ

Vuk Milatović

Beograd

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

Srpski jezik i književnost-oblast-F

00132/1/F

Besedništvo kod Srba

Milentije Djordjević

Niš

Centar za crkvene studije Niš

Srpski jezik i književnost-oblast-F

00162/L

Leksikon srpskog prosvetiteljstva

Mirjana D. Stefanović

Beograd

Službeni Glasnik

Filizofija i religija-Oblast-L

00163/L

Hrišćansko predanje-istorija razvoja dogmata I tom

Jeroslav Pelikan

Beograd

Službeni Glasnik-Edicija Simbol

Filizofija i religija-Oblast-L

00164/L

Hrišćansko predanje-istorija razvoja dogmata II tom

Jeroslav Pelikan

Beograd

Službeni Glasnik-Edicija Simbol

Filizofija i religija-Oblast-L

00165/L

Pravoslavni katihizis-Priručnik za nastavnike

Ignjatije Midić-episkop braničevski

Beograd

Zavod za udžbenike

Filizofija i religija-Oblast-L

00166/L

Vodič kroz manastire u Srbiji

Slobodan Mileusnić

Beograd

Zavod za unapredjenje obrazovanja i vaspitanja

Filizofija i religija-Oblast-L

00167/L

Verska nastava i gradjansko vaspitanje u školama u Srbiji

Grupa autora

Beograd

Institut za pedagoška istraživanja

Filizofija i religija-Oblast-L

00168/LJ

Darvinijana-vodič kroz evolucionu biologiju

Biljana Stojković, Nikola Tucić

Beograd

Službeni Glasnik

Biologija- oblast- LJ

00169/NJ

Vežbajmo zajedno

Vedrana Kurjan Manestar

Beograd

Kreativni centar

Fiziko vaspitanje- oblast- NJ

00170/NJ

Dečije igre-nekad i sad

Ljubica Sikimić

Beograd

Kreativni centar

Fiziko vaspitanje- oblast- NJ

00171/NJ

Fizičko vaspitanje-priručnik

Bane Novitović

Beograd

Bane Novitović

Fiziko vaspitanje- oblast- NJ

00172/NJ

Ritmičke igre-kao osnov estetske kulture pokreta

Jelena Dopudja

Sarajevo

IGKRO Svijetlost-zavod za udžbenike

Fiziko vaspitanje- oblast- NJ

00173/NJ

Metodika nastave fizćkog vaspitanja

Gabrijela Kragujević

Beograd

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

Fiziko vaspitanje- oblast- NJ

00174/NJ

Vaspitanje za zdravlje kroz životne veštine-Priručnik

Grupa autora

Beograd

Ministarstvo prosvete i sporta RS

Fiziko vaspitanje- oblast- NJ

00175/NJ

Olimpijski vekovnik 1

Grupa autora

Beograd

JP Službeni glasnik i Olimpijski komitet Srbije

Fiziko vaspitanje- oblast- NJ

00176/NJ

Olimpijski vekovnik 2

Grupa autora

Beograd

JP Službeni glasnik i Olimpijski komitet Srbije

Fiziko vaspitanje- oblast- NJ

00177/O

Muzički putopis kroz vekove 8 CD-a

Mirjana Ivanović

Beograd

Zvod za izdavanje udžbenika

Muzička kultura--oblast-O

00178/P

Dete i sredina-dečije likovno oblikovanje i oblikovanje za decu

Grupa autora

Beograd

Zvod za udćbenike i nastavna sredstva

Likovna kultura--oblast-P

00179/R

Muzika i predškolsko dete

Emilija Matić, Ksenija Marković Radoš

Beograd

Zvod za udćbenike i nastavna sredstva

Predškolsko--oblast-R

00194/1/R

Mala pozornica

Ljubiša Djokić

Beograd,Sarajevo

Svijetlost, OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva i Svijetlost

Predškolsko R

00194/2/R

Mala pozornica

Ljubiša Djokić

Beograd,Sarajevo

Svijetlost, OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva i Svijetlost

Predškolsko R

00195/R

Odgoj i obrazovanje u dječijem vrtiću

A. Došen-Doubud

Zagreb

Pedaagoško književni zbor

Predškolsko R

00196/R

Dijete u jaslicama

Zlatko Puvačić

Sarajevo

Svijetlost OOUR Zavod za udžbenike i naszavna sredstva

Predškolsko R

00197/R

Zbornik proznih tekstova za decu predškolskog uzrasta

Milan Perišić, Zlata Vidaček

Beograd

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

Predškolsko R

00198/R

Igre za decu predškolskog uzrasta i pripremnih odjeljenje OŠ

Nada Malešević, Svetozar Milijević

Sarajevo

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Svijetlost

Predškolsko R

00199/R

Od druge do pete

Kornej Čukovski

Beograd

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

Predškolsko R

00200/R

Psihički razvoj predškolske dece

O.M.Djačenklo i T.V.Lavrentijev

Beograd

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Svijetlost

Predškolsko R

00201/R

Vaspitanje dece ranog uzrasta

Grupa autora

Beograd

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Svijetlost

Predškolsko R

00202/R

Pokretne igre za predškolsku decu

Grupa autora

Beograd

Nolit

Predškolsko R

00203/R

Ručni rad-Za predškolsku decu

Bosiljka Belošević, Ljubice Grujić

Beograd

Nolit

Predškolsko R

00204/R

Tjelesno vaspitanje djece pretškolskog uzrasta

Jelena Dopudža

Sarajevo

Svijetlost

Predškolsko R

00205/R

Kako pripremiti dijete za školu

L. Belinova, M. Jirova

Sarajevo

Svijetlost

Predškolsko R

00206/R

Pesme za predškolsku decu i učenike nižih razreda OŠ

Božidar D.Stefanović

Beograd

Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije

Predškolsko R

00207/R

Fizičko vaspitanje dece predškolskog uzrasta

Grupa autora

Beograd

Institut za fizičku kulturu JZFKMS

Predškolsko R

00208/R

Igrom do govora

Borica Stoparić

Sarajevo

Svijetlost

Predškolsko R

00210/A

Psihologija mentalno zaostalih lica

dr Dušan D. Djordjević

Gornji Milanovac

Dečije novine

Psihologija A

00211/C

Demografija i sociologija- Veza i sinteza

Mirjana Bobić

Beograd

Službeni glasnik

Sociologija C

00212/C

Ljudska prava za žene

Grupa autora

Niš

Odbor za gradjansku inicijativu

Sociologija C

00213/C

Ka smanjenju siromaštva dece

Grupa autora

Niš

Punta i Društvo za zaštitu mentalog zdravlja dec i omladine

Sociologija C

00214/1/C

Zaštita dece od trgovine ljudima

Grupa autora

Beograd

Save the children UK, Program za Srbiju

Sociologija C

00214/2/C

Zaštita dece od trgovine ljudima

Grupa autora

Beograd

Save the children UK, Program za Srbiju

Sociologija C

00215/C

European Convention on Human Rights

Grupa autora

EU

Council of Europen Treatz Series, No.5

Sociologija C

00216/C

Konvencija o pravima deteta

Grupa autora

Beograd

UNICEF Beograd

Sociologija C

00217/C

Head, Heart and Hands-CD

Grupa autora

Beograd

Pestalozzi, Children's Foundation

Sociologija C

00218/C

Adult education and development

Grupa autora

Institut for international cooperatiom of the german adult education association

Sociologija C

00219/C

Child and Youth Policy

Grupa autora

Germany

IJAB

Sociologija C

00220/C

To je pravo-praktičan vodič za učenje o dečijim pravima

Suzan Fontejn

Beograd

Prijatelji dece Srbije, UNICEF

Sociologija C

00221/1-6/B

Nema više neuspešnih

Sajmon Fild, Malogoržata Kučer, Beatriz Pont

Beograd

OECD i Ministarstvi Prosvete R.Srbije

Pedagogija B

00222/B

Planiranje i pripremanje nastave

Radojko Gačević

Beograd

Srpska Škola

Pedagogija B

00223/1-6/ A

Razumeti mozak: Rodjenje nauke o učenju

Grupa autora

Beograd

OECD i Ministarstvo Prosvete R.Srbije

Psihologija -A

00224/B

Psihodinamička psihijatrija- Tom I

Ljubomir Erić

Beograd

Službeni Glasnik

Pedagogija B

00225/B

Psihodinamička psihijatrija- Tom II

Ljubomir Erić

Beograd

Službeni Glasnik

Pedagogija B

00226/B

Psihodinamička psihijatrija- Tom III

Ljubomir Erić

Beograd

Službeni Glasnik

Pedagogija B

00227/B

Psihodinamička psihijatrija- Tom IV

Ljubomir Erić

Beograd

Službeni Glasnik

Pedagogija B

00228/1-6/ T

Ljudski kapital

Brian Keely

Beograd

OECD i Ministarstvo Prosvete

Menadžment -oblast-T

00229/T

Menadžment informacioni sistemi

Alempije Veljović, Miroslav Radojičić, Jasmina Vesić

Kragujevac i Čačak

Univerzitet u Kragujevcu i Tehnički fakultet u Čačku

Menadžment -oblast-T

00230/U

Srećno mesto

Ljubica Nenezić

Beograd

IŠ Stručna knjiga

Razno -oblast-U

00231/B

Krugovi prijateljstva

Mara Sajin, Slava Timarac-Jovanov, Ruzica Popovic-Trbuskovic, Aleksandra Stojanovic-Ruzicic

Beograd

Kreativni Centar

Pedagogija-B

00232/B

U korak s razvojem

Cip Vud

Beograd

Kreativni Centar

Pedagogija-B

00233/F

O srpskom stihu

Kiril Taranovski

Beograd

Sluzbeni Glasnik

Srpski jezik i knjizevnost-F

00234/F

Pisac delo citalac

Radovan Vuckovic

Beograd

Sluzbeni Glasnik

Srpski jezik i knjizevnost-F

00235/F

Nauka o knjizevnosti

Svetozar Petrovic

Beograd

Sluzbeni Glasnik

Srpski jezik i knjizevnost-F

00236/F

Teorija knjizevnosti

Zdenko Lesic

Beograd

Sluzbeni Glasnik

Srpski jezik i knjizevnost-F

00238/H

Interaktivna matematika 4 -Elektronski udzbenik

Grupa autora

Beograd

Kvark medija

Matematika-H

00239/H

Interaktivni matiš 5 -Elektronski udzbenik

Grupa autora

Beograd

Kvark medija

Matematika-H

00240/H

Interaktivni matiš 6 -Elektronski udzbenik

Grupa autora

Beograd

Kvark medija

Matematika-H

00241/H

Interaktivni matiš 7 -Elektronski udzbenik

Grupa autora

Beograd

Kvark medija

Matematika-H

00242/H

Interaktivni matiš 8 -Elektronski udzbenik

Grupa autora

Beograd

Kvark medija

Matematika-H

00243/I

Menjanje Evrope- Istorija Evropske Unije

Dezmon Dinan

Beograd

Službeni Glasnik

Istorija-I

00244/LJ

Atlas Anatomije coveka

Frank H. Netter,Md

Beograd

Data status

Biologija-LJ

00245/LJ

Život životinja

Brem

Beograd

Mono i Manjana,Plato

Biologija-LJ

00246/O

Narodne pesme i igre

Nada Jablanov

Beograd

Kreativni centar

Muzička kultura/O

00247/O

Zaigrajmo veselo

Nada Jablanov

Beograd

Kreativni centar

Muzička kultura/O

00248/P

Jansonova istorija umetnosti

Dejvis Deni, Hofrihter,Dzejkobs,Roberts,Sajmon

Beograd

Mono i Manjana

Likovna kultura/P

00249/R

Antologija lutkarskih tekstova sa Lutkef-a

mr Ana Milovanovic

Beograd

Kreativni centar

Predskolsko/R

00250/B

Strucno usavrsavanje drzavnih sluzbenika

Grupa autora

Beograd

DIAL

Pedagogija-B

00251/F

Pravopis srpskog jezika

Milorad Desic

Zemun

Nijansa

Srpski jezik i knjizevnost-F

00252/B

Strucno usavrsavanje za edukatore

Grupa autora

Beograd

EDP, Canadian International Development Agency

Pedagogija-B

00253/B

Strategija za poducavanje ucenika

Raisa Venalainen, Milena Jerotijevc

Beograd

Ministarstvo Prosvete RS, Projekat DILS

Pedagogija-B

00254/B

Prirucnik za inkluzivni razvoj

Grupa autora

Beograd

MPRS, Zavod za vrednovanje,CSIE

Pedagogija-B

00255/B

Naucite da ucite

M.Kols, C. Vajt, P. Braun

Beograd

Kreativni centar

Pedagogija-B

00256/B

Drustvo u promenama i obrazovanje

Dr Milan Nedeljkovic

Beograd

Eduka

Pedagogija-B

00257/B

Poslusnoscu do znanja

Vladimir Dzinovic

Beograd

Institut za pedagoska ispitivanja

Pedagogija/B

00258/B

Neuspeh u skolskoj klupi

Dusica Malinic

Beograd

Institut za pedagoska ispitivanja

Pedagogija/B

00259/B

Teorija i praksa profesionalnog razvoja nastavnika

Nada Polovina i Jelena Pavlovic

Beograd

Institut za pedagoska ispitivanja

Pedagogija/B

00260/B

Podsticanje kreativnosti u skoli

Slavica Maksic

Beograd

Institut za pedagoska ispitivanja

Pedagogija/B

00261/B

Podsticanje ucenika pohvalom i nagradom

Natasa Lalic-Vucetic

Beograd

Institut za pedagoska ispitivanja

Pedagogija/B

00262/B

Evaluacija kreativnih aktivnosti u tematskoj nastavi

Jasmina Sefer

Beograd

Institut za pedagoska ispitivanja

Pedagogija/B

00263/I

Orijentalni novinar, evropski politicar

Rados Ljusic

Beograd

Politika, Tanjug

Istorija/I

00263/2/I

Orijentalni novinar, evropski politicar

Rados Ljusic

Politika, Tanjug

Istorija-I

00263/3/I

Orijentalni novinar, evropski politicar

Rados Ljusic

Politika, Tanjug

Istorija-I

00263/4/I

Orijentalni novinar, evropski politicar

Rados Ljusic

Politika, Tanjug

Istorija-I

00264/1/I

Istorija 5,6,7,8 razred CD(udzbenik,r.sveska, citanka)

Grupa autora: Rados Ljusic, Marko Suica, Radivoj Radic..

Beograd

Izdavacka kuca "Freska"

Istorija-I

00264/2/I

Istorija 5,6,7,8 razred CD(udzbenik,r.sveska, citanka)

Grupa autora: Rados Ljusic, Marko Suica, Radivoj Radic..

Beograd

Izdavacka kuca "Freska"

Istorija-I

00265/D

Dictionaries

Jon Wright

New York

Oxford- University press

Strani jezici/D

00266/D

The Internet

Scott Windeatt, David Hardisty,David Eastment

New York

Oxford- University press

Strani jezici/D

00267/D

Creative Poetry

Jane Spiro

New York

Oxford- University press

Strani jezici/D

00268/D

Simple Reading Activities

Jill Hadfield, Charles Hadefield

New York

Oxford- University press

Strani jezici/D

00269/D

Activities Using Resources

Heather Westrup, Joanna Baker

New York

Oxford- University press

Strani jezici/D

00270/D

Classroom English

Bryan Gardner, Felicity Gardner

New York

Oxford- University press

Strani jezici/D

00271/D

Cross-curricular Activities

Hana Svecova

New York

Oxford- University press

Strani jezici/D

00272/D

Simple Listening Activities

Jill Hadfield, Charles Hadefield

New York

Oxford- University press

Strani jezici/D

00273/F

Izabrani tekstovi-zvucna knjiga

Ivo Andric

Beograd

Sluzbeni Glasnik

Srpski jezik i knjizevnost-F

00274/1-5/ B

Nastavnici su bitni

Grupa autora

Beograd

OECD, Ministarstvo Prosvete RS

Pedagogija-B 1-5 broj knjiga istog inventarnog broja

00275/1-5/ B

Razumevanje drustvenih ishoda ucenja

Grupa autora

Beograd

OECD, CERI, Ministarstvo Prosvete RS

Pedagogija-B 1-5 broj knjiga istog inventarnog broja

00276/N

Skolsko sve znanje

Grupa autora

Beograd

Zavod za udzbenike

Enciklopedije-N

00277/B

Mala pedagoska biblioteka-Nastava

Dzere Brofi

Beograd

Pedagosko drustvo Srbije

Pedagogija-B

00278/B

Mala pedagoska biblioteka-Motivacija za ucenje

Monika Beker

Beograd

Pedagosko drustvo Srbije

Pedagogija-B

00279/B

Edukativne radionice za roditelje

Tatjana Vujkovic, Dr Stepan Jukic

Novi Sad

Savez pedagoskih drustava Vojvodine

Pedagogija-B

00280/B

Vizuelni jezik medija

Gordana Zindovic-Vukadinović

Beograd

Institut za pedagoska istrazivanja

Pedagogija-B

00281/B

Nastavnicke brige

Slobodan Malusic

Beograd

Razvojno obrazovni centar-RAOB

Pedagogija-B

00282/B

Djacke brige

Slobodan Malusic

Beograd

BeoSing

Pedagogija-B

00283/B

Revolucija u ucenju

Gordon Dryden i dr Jeannette Vos

Beograd

Biblioteka EDUCA

Pedagogija-B

00284/B

Instrumenti za rad skolskog pedagoga

Grupa autora

Beograd

Pedagosko drustvo Srbije

Pedagogija-B

00285/B

Zbirka primera inkluzivne prakse

Biljana Janjic

Beograd

MPRS, Projekat DILS

Pedagogija-B

00286/B

Kreativna nastava-CD

Grupa

Beograd

Kreativni centar

Pedagogija-B


Dodatne informacije