Realizovan seminar sa temom: "Bolјa saradnja – bezbednije školsko okruženje"

Centar za stručno usavršavanje Kruševac 12.10.2019. godine je za potrebe realizacije planova stručnog usavršavanja zaposlenih u OŠ "Brana Pavlović" Konjuh organizovao seminar sa temom: "Bolјa saradnja – bezbednije školsko okruženje". Cilјevi seminara su usmereni na unapređivanje kompetencije prosvetnih radnika za saradnju u okviru unutrašnje i spolјašnje zaštitne mreže u oblasti prevencije i intervencije u slučajevima nasilјa, zlostavlјanja i zanemarivanja učenika kako bi škola bila bezbednije okruženje.

IMG 20191012 095216

Specifični cilјevi seminara su:

  • Proširivanje znanja o značaju saradnje na nivou unutrašnje i spolјašnje zaštitne mreže, tj. zaposlenih u školi, sa roditelјima/staratelјima, Centrom za socijalni rad, Policijskom upravom i Zdravstvenim centrom u oblasti prevencije i intervencije u slučajevima nasilјa, zlostavlјanja i zanemarivanja učenika.
  • Osnaživanje nastavnika za prepoznavanje i prevazilaženje teškoća i zastoja u saradnji.
  • Efikasnije vođenje dokumentacije i evidencije o saradnji.
  • Praktična primena naučenog kroz izradu školskog plana unapređenja saradnje na nivou unutrašnje i spolјašnje zaštitne mreže u oblasti prevencije i intervencije nasilјa, zlostavlјanja i zanemarivanja.

 Autorke i realizatoke seminara su bile: Svetlana Aleksić i Snežana Rajković.

Dodatne informacije