Organizovana obuka pod nazivom: "Obrada teksta-napredni nivo"

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac u periodu od 12 do 14. avgusta 2019. godine u okviru opšteg programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave realizuje se obuka pod nazivom: "Obrada teksta-napredni nivo".

word2

Obuku organizuje Nacionalna akademija za javnu upravu sa ciljem osposobljavanja polaznika za korišćenje naprednih tehnika u obradi teksta u programu MS Word. Polaznici obuke su zaposleni u javnoj upravi koji žele da unaprede digitalne kompetencije.

Realizator obuke je Jovan Aleksić, akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu, a koordinator Božidar Fekonja iz Nacionalne akademije za javnu upravu.

Dodatne informacije