Centar za stručno usavršavanje Kruševac akreditovan za sprovodioca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi

palata

U skladu sa uslovima Javnog poziva za akreditaciju sprovodilaca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi koji je raspisala Nacionalna akademija za javnu upravu, ustanova Centar za stručno usavršavanje Kruševac ispunila je sve uslove u pogledu potrebnih kadrova, prostora, opreme i sredstava.

napa1

Rešenjem Nacionalne akademije za javnu upravu od 10.07.2019. godine Centar za stručno usavršavanje Kruševac se akredituje za sprovodioca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi za sledeće oblasti:

 • Sistem javne uprave
 • Upravlјanje u javnoj upravi
 • Javne finansije
 • Upravlјanje međunarodnom razvojnom pomoći i fondovima EU
 • E-uprava i digitalizacija
 • Lični razvoj i veštine
 • Strani jezici
 • Trening trenera
 • Lokalni razvoj i investicije u lokalnoj samoupravi    
 • Obavlјanje i razvoj komunalnih delatnosti
 • Društvene delatnosti u lokalnoj samoupravi
 • Zaštita životne sredine
 • Bezbednost u lokalnoj zajednici

i upisuje u Evidenciju sprovodilaca obuka.

Dodatne informacije