Realizovan seminar sa temom: "Realizacija novog Nastavnog programa biologije u osnovnoj školi"

Za potrebe realizacije Planova stručnog usavršavanja članova Udruženja profesora biologije "Bioks" iz Kruševca, Centar za stručno usavršvanje Kruševac je 08.12.2018. godine organizovao seminar sa temom: "Realizacija novog Nastavnog programa biologije u osnovnoj školi"

Ciljevi seminara usmereni su na unapređivanje metodičkih kompetencija nastavnika biologije za efikasnu realizaciju novog Nastavnog programa biologije u osnovnoj školi i njihovu edukaciju za uspešnu organizaciju, realizaciju i evaluaciju nastave biologije i ostvarivanje ciljeva i ishoda.

DSCN1828

Teme programa:

  • Analiza Nastavnih programa biologije za osnovnu školu u Republici Srbiji i zemljama evropske unije
  • Spiralni model nastavnih programa biologije u osnovnoj školi
  • Realizacija spiralnog modela Nastavnog programa bilogije primenom inovativnih modela nastave
  • Metodičko oblikovanje časa i didaktičkih materijala za obradu bioloških sadržaja inovativnim modelima

Realizatori seminara bili su: Tomka Miljanović, Vera Županec i Vujadin Zdravković.

Dodatne informacije