Realizovan Seminar pod nazivom: „Ka savremenoj nastavi srpskog jezika i književnosti II”

Centar za stručno usavršavanje Kruševac 01.12.2018. godine organizovao je Seminar pod nazivom: „Ka savremenoj nastavi srpskog jezika i književnosti II” sa ciljem upoznavanja nastavnika i profesora srpskog jezika i književnosti koji rade u osnovnim i srednjim školama sa novim saznanjima u nauci o jeziku i nauci o književnosti i razvijanja svesti o usavršavanju i praćenju relevantne naučne i stručne literature.

ksnsj

Specifični cilјevi predstavlјaju podsticanje nastavnika da radom u redovnoj i dodatnoj nastavi, kao i u sekcijama, osavremenjenim oblicima i metodama rada utiču na podizanje kvaliteta nastave srpskog jezika i književnosti.

Realizatori seminara bili su: Aleksandar Milanović, Mihajlo Pantić i Milan Šipovac. 

Dodatne informacije