Održano predavanje iz oblasti fizičke hemije

Naučni klub pri Centru za stručno usavršavanje Кruševac 26.11.2018. godine u saradnji sa Fakultetu za fizičku hemiju Beograd organizovao je predavanje pod nazivom: “Molekulski doking i računske metode kao fizičkohemijski pristup rešavanju problema u biološkim sistemima, farmaciji i ekologiji“.

nk

Molekulski doking je metoda molekulsko-mehaničkog modelovanja. Veliki broj procesa zasniva se na interakciji proteina sa malim molekulom. Računsko modelovanje znatno skraćuje vreme, štedi resurse i čuva životnu sredinu prilikom rešavanja aktuelnih problema, zbog čega nalaz primenu u različitim oblasti, kao što su: farmacija, biomedicinska istraživanja, ekologija i mnoge druge.

Realizator je dr Aleksandra Rakić, asistent na Fakultetu za fizičku hemiju. Učesnici su bili učenici 4. godine Hemijske i Medicinske škole Кruševac.

Dodatne informacije