Realizovan seminar sa temom: „Kako razviti čitalačku pismenost“

Centar za stručno usavršavanje Kruševac 24.11.2018. godine organizovao je seminar sa temom: „Kako razviti čitalačku pismenost" sa cilјem unapređivanja kompetencije nastavnika za razvijanje čitalačke pismenosti kod učenika primenom metoda aktivnog učenja.

DSCN1747

Teme programa:

  • Značaj, pojam i definicije čitalačke pismenosti kao deo funkcionalne pismenosti
  • Aktivne metode i tehnike za razvoj čitalačke pismenosti
  • Primena obrazovnih standarda u pripremanju za čas srpskog jezika Primena horizontalne i vertikalne korelacije
  • Priprema za čas sa cilјem razvoja čitalačke pismenosti

Autori i realizatori seminara bili su: Tatjana Đurić, Danijela Milosavlјević Aleksić, Zoran Đurić i Cica Bacić.

Dodatne informacije