Realizovan Seminar pod nazivom: "Horizontalnim i vršnjačkim učenjem do boljih rezultata"

Centar za stručno usavršavanje Kruševac 17.11.2018. godine organizovao je Seminar pod nazivom: "Horizontalnim i vršnjačkim učenjem do boljih rezultata" sa ciljem unapređivanja kulture učenja i resursa znanja u okviru školske zajednice radi podizanja kvaliteta rada škole i boljih postignuća učenika.

1

Specifični ciljevi:

  • Proširivanje znanja nastavnika o značaju, karakteristikama i oblicima efektivnog horizontalnog učenja među nastavnicima i vršnjačkog učenja među učenicima;
  • Jačanje kompetencija za planiranje, organizaciju i evaluaciju aktivnosti horizontalnog učenja;
  • Unapređivanje kompetencija nastavnika za stvaranje podsticajnog saradaničkog okruženja za učenike;
  • Ovladavanje mogućim načinima (strategijama) primene vršnjačkog učenja u nastavnom procesu;Promovisanje kulture učenja u okviru školske zajednice kao faktora boljih obrazovnih postignuća

Realizatori su Ivana Blagojević i Vesna Milenković.

Dodatne informacije