Realizovan seminar sa temom: "Prva pomoć – Sačuvajmo život"

Centar za stručno usavršavanje Kruševac organizovao je 03 i 04.11.2018. godine seminar sa temom: "Prva pomoć – Sačuvajmo život" sa cilјem edukacije što većeg broja zaposlenih u predškolsim i školskim ustanovama o značaju primene tehnika pružanja prve pomoći.

DSCN1657

Specifični cilјevi vezani su za:

  • Upoznavanje polaznika sa značajem i principima prve pomoći.
  • Osnaživanje polaznika za prevazilaženje straha i razumevanje odgovornosti svakog lica koje pruža prvu pomoć.
  • Osposoblјavanje polaznika kursa da samostalno pružaju adekvatnu neophodnu prvu pomoć i kao prva karika u lancu preživlјavanja aktivno učestvuju u spasavanju života povređenih ili obolelih.

Realizatorke seminara bile su: Gordana Simić i Marina Petrović.

Dodatne informacije