Realizovan seminar sa temom: „Izrada didaktičkih sredstava i igračaka za podsticanje senzomotornog razvoja dece predškolskog uzrasta – Primeri dobre prakse Senzomotorni zid“

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 27.10. 2018. godine održan je seminar sa temom: „Izrada didaktičkih sredstava i igračaka za podsticanje senzomotornog razvoja dece predškolskog uzrasta – Primeri dobre prakse Senzomotorni zid“.

Seminar je organizovan za potrebe usavršavanja vaspitača i medicinskih sestara- vaspitača PU ''Nata Velјković'' na osnovu prioritetne oblasti Plana SU za 2018/19 godinu: Metodika rada sa decom/učenicima kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška (rad sa decom iz osetlјivih grupa, decom sa smetnjama u razvoju, migrantima...)

DSCN1635

Opšti cilјevi seminara usmereni su na upoznavanje vaspitača i medicinskih sestara vaspitača sa značajem koji ima senzomotorni razvoj za celokupan rast i razvoj predškolskog deteta kao i osposoblјavanje vaspitača i medicinskih sestara - vaspitača za izradu sredstava koja podstiču ovaj razvoj.

Teme koje su obrađene na ovom seminaru su:

  • Osnovni pojmovi iz nauke na temu senzomotornog razvoja,
  • Upoznavanje učesnika seminara sa projektom Senzomotorni zid
  • Upoznavanje vaspitača sa senzomotornim tablama
  • Dizajniranje i likovni prikaz didaktičkih sredstava
  • Izrada didaktičkih sredstava

Realizatorke seminara bile su: Nevena Milanović Carević, Sandra Ostojić, Svetlana Rašić i Snežana Ostojić.

Dodatne informacije