Održan Treći mentorski sastanaku u okviru GIZ Projekta Profesionalna orijentacija

U Centru za stručno usavršavnje Kruševac, 09.04.2013. godine u okviru GIZ Projekta Profesionalna orijentacija na prelazu u srednju školu održan je Treći mentorski sastanak za škole trećeg kruga koje realizuju ovaj program kao i za škole prvog i drugog kruga koje žele da ponude svoju uslugu. 


 giz

Organizatori sastanka su bile Mentorske škole OŠ ''Knez Lazar ''V. Kupci (MOŠ 1), OŠ ''Vuk Karadžić'' Kruševac (MOŠ 2) i Danijela Sekulić, Rukovodilac TiPO.

Teme ovog sastanka su bile:

  • Predstavljanje PO postignuća škola, sa akcentom na primerima dobre prakse; 
  • Informisanje o realnim susretima i prezentacija Klub 500+; 
  • Upoznavanje sa Menifestacijim Girls /Boys Day;
  • Berza usluga-uspostavljanje kalendara PO usluga na lokalu;
  • Motivisanje za izbor oblasti specijalizacije u PO, kao i preporuke za kreiranje usluga PO za roditelje.

Centar za stručno usavršavanje će i dalje nastojati da bude podrška školama u implemantaciji PO programa.

Dodatne informacije