Održan prvi radni sastanak komisije za izradu strategije održivog razvoja Mreže RC i CSU Srbije

U CSU Kragujevac realizovao se prvi radni sastanak Komisije za izradu strategije održivog razvoja Mreže RC i CSU Srbije. Komisiju su sačinjavali predstavnici Mreže RC/CSU Srbije: Ljiljana Vojinović, Milena Vičević, Hajrudin Hajrović, Zorica Nikolić i direktor CSU Kruševac Nenad Stanojević.


kg

Sam proces kreiranja strategije održivog razvoja svoju polaznu osnovu imao je u definisanju sledećih elemenata:

  • Profil institucije
  • SWOT analiza
  • Ključne determinante SWOT analize
  • Izjava o viziji, Razvojni prioriteti 
  • Strateški i operativni ciljevi
  • Projektne ideje i programi

Ove aktivnosti realizovale su se u okviru tri Radionice:

  1. Izrada SWOT analize
  2. Izrada vizije Mreže RC/CSU
  3. Definisanje razvojnih prioriteta

Moderator Radionica je bio Branimir Dženopoljac, savetnik u odeljenju za razvoj teritorije Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i pomoravlja – REDASP.

Dodatne informacije