GIZ – PRVI TIPO SASTANAK NA LOKALU

Tema Sastanka koji je održan 03.04.2013. god. u prostorijama Centra bila je: „Priprema preduzeća za uspostavlјanje usluga realnih susreta za mlade na lokalu".

Sastanku su prisustvovali predstavnici preduzeća, ustanova, institucija, srednjih škola kao i koordinatori PO timova osnovnih škola koje implemetiraju program u svojim školama. 


 DSCN7236

U okviru sastanka učesnici su se upoznali sa sledećim temama:

1. Prikazivanje filma Realni susreti sa svetom rada;

2. Predstavlјanje: Klub 500 + kroz mini predavanje;

3. Usluge profesionalne orijentacije u oblasti realnih susreta sa svetom rada za mlade, rad na materijalu;

4. Aplikacija preduzeća za realne susrete na sajtu www.profesionalnaorijentacija.org/preduzeca;

5. III mentorski sastanak i sastanak tima za profesionalnu orijentaciju na lokalu-TiPO, informisanje.

Koordinatori – nosilac aktivnosti sa saradnicima:

1. Danijela Sekulić, Ru TiPO,

2. Slađana Jolić, Kancelarija za mlade

3. Vanja Rakić, Kancelarija za mlade

Dodatne informacije