U Centru je 27 – 28.10.2012. realizovano tri seminara

Seminar: „Kritičko mišljenje u nastavi matematike", kataloški broj: 300, K1 P 5, 6

Institucija: Centar za stručno usavršavanje Kruševac,


DSCN6273

Autori: Miodrag Pešić; Realizatori: Miodrag Pešić, Vladan Zdravković

Opšti cilјevi: Unapređivanje kompetencija za poučavanje i učenje; Povećanje efikasnosti nastave/učenja; Korišćenje postupaka vrednovanja koji su u funkciji dalјeg učenja.

Specifični cilјevi: Posedovanje znanja o prirodi učenja; Podsticanje učenika da razvijaju i primenjuju misaone veštine; Vrednovanje u skladu sa individualnim sposobnostima.

Seminar: "Kurs prve pomoći", kataloški broj 216, K1 P1,5

Institucija: Centar za stručno usavršavanje Kruševac,

Autori: Gordana Simić; Realizatori: Gordana Simić, Marija Petrović, Ivana Mijajlović, Stefanija Trajković, Dejan Jevtić, Tamara Vasilјević

Opšti cilјevi: Osnaživanje zaposlenih u predškolskim i školskim ustanovama u primeni prve pomoći

Specifični cilјevi: Osposoblјavanje polaznika da samostalno pružaju adekvatnu neophodnu prvu pomoć, prva karika u lancu preživlјavanja, aktivno učestvuju u spasavanju života

DSCN6291           DSCN6288

Seminar: "Gradski i seoski miš u digitalnoj učionici", kataloški broj, 238, K 1, P 6,8

Institucija: Centar za stručno usavršavanje Kruševac,

Autor i realizator: Saša Jevtić.

Opšti cilјevi: Osposobiti polaznike da koriste savremene web servise u digitalnim učionicama, računarskim kabinetima, od kuće, na terenu, iz specijalizovanih ustanova

Specifični cilјevi: Izvođenje nastave primenom savremenih informatičko-komunikacionih tehnologija po tradicionalnom mešovitom online modelu

Dodatne informacije