Održana javna rasprava za usvajanje Dokumenta o vrednovanju stalnog stručnog usavršavanja u osnovnim, srednjim školama i predškolskim ustanovama

Centar za stručno usavršavanje i Školska uprava Kruševac, organizovali su javnu raspravu za usvajanje Dokumenta o vrednovanju stalnog stručnog usavršavanja u osnovnim, srednjim školama i predškolskim ustanovama. 


dscf1171

Ovom sastanku predhodile su aktivnosti škola i ustanova koje su dostavile svoje predloge o vrednovanju aktivnosti stručnog usavršavanja u ustanovi/školi.

Realizacija projekta o izradi Dokumenta, predstavlja zajednički rad Školske uprave i Centra za stručno usavršavanje, sa ciljem da se standardizuje proces stalnog stručnog usavršavanja i vrednovanje stručnog usavršavanja u ustanovi/školi na nivou Rasinskog upravnog okruga.

Sastanku je prisustvovalo preko 60 predstavnika škola/ustanova iz Rasinskog upravnog okruga.

Dodatne informacije