U Centru je 20 i 21.10.2012. realizovano četiri seminara

Seminar: "Deca koja žive život u drugačije obojenom svetu", Kataloški broj: 327, Kompetencija: K2, Prioriteti: 3, 4, Institucija: Centar za stručno usavršavanje Kruševac. Autor: Gordana Tomić. Realizatori: Gordana Tomić, Violeta Krpić, Valentina Milošević.

Opšti cilјevi: Razvijanje kolektivnog senzibiliteta za decu sa drugačijim doživlјajem boja (daltonizam). 


DSCN6210

Seminar: "Mogućnosti primene različitog didaktičko-metodičkog pristupa u radu na muzičkom opismenjavanju". Kataloški broj: 863, Kompetencija: K1, Prioriteti: 6, Institucija: Centar za stručno usavršavanje Kruševac. Autor i realizator: Jelena Dimitrijević.

Opšti cilјevi: Povećanje kompetencija nastavnika za nastavnu oblast Muzička kultura.

DSCN6220           DSCN6216

Seminar: "Primena računara u inkluzivnom obrazovanju", Kat. br. 347, Kompetencija: K2, Prioriteti: 3, 8, Institucija: Centar za stručno usavršavanje Kikinda, Autori: Vesna Kralј Damjanov, Dobrivoj Martonoši. Realizatori: Vesna Kralј Damjanov, Dobrivoj Martonoši, Igor Baganj, Tatjana Martonoši.

Opšti cilјevi: Osposoblјavanje nastavnika za ispravno korišćenje računara u nastavi za decu sa posebnim potrebama.

Udruženje vaspitača Rasinskog okruga „Jefimija", u okviru obeleževanja Dečije nedelje i Nedelje zdrave hrane, inicirao je realizaciju seminara: "Vrtić promoviše zdravu hranu". Kataloški broj: 212, Kompetencija: K1, Prioriteti: 1, Institucija: Zavod za javno zdravlјe Subotica. Autori i realizatori: Nada Kosić Bibić, Enika Černik.

DSCN6215Opšti cilјevi: Očuvanje i unapređenje zdravlјa dece predškolskog uzrasta; Sticanje određenih znanja, veština i oblika ponašanja usmerenih ka zdravom načinu života.

Dodatne informacije