U Šapcu održan sastanak direktora Regionalnih Centara Srbije

CSU Šabac je 16 i 17. oktobra u saradnji sa SDC-om, koga je predstavljao konsultant na PD Projektu Hugo Sager, bio domaćin sastanka direktora Regionalnih Centara za stručno usavršavanje Srbije. Na početku, rečima dobrodošlice skupu se obratio gradonačelnik Šapca, koji je istakao veliku važnost Centara i ohrabrio njihovo učeće u narednim projektima. 


DSCN3888

Na sastanku je predstavljena Mreža RC na kom su pokrenute brojne teme vezane za budućnost i pozicioniranje Mreže u sistemu obrazovanja.

Lidia Vujičić ispred SDC-a, vodila je diskusiju na temu unapređenja saradnje sa SDC-om.

Nevena Vraneš, ispred Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja, predstavila je mogućnost Reginalnih Centara za početak saradnje sa IPA projektom koji se odnosi na unapređenje kvaliteta završnih ispita u osnovnom i srednjem obrazovanju.

Učešće na sastanku ispred ZUOV-a uzeo je Goran Pavlović.

Revizor SDC-a je prezentovao izveštaj o radu Centara i dao preporuke i uputstva za novi način vođenja dokumentacije.

DSCN3885

Centar za stručno usavršavanje Kruševac predstavljao je direktor Nenad Stanojević, koji je sa kolegama iz drugih Centara učestvovao u radu radionice i edukaciji na temu liderstva, upravljanju ustanovama, planiranju i kontroli budžeta. Realizator radionice bila je Nježa Mrše.

Dodatne informacije