Ovog vikenda u Centru za stručno usavršavanje, realizovani su seminari autora i realizatora koje je Centar podržao kao institucija

Seminar: "Naučnici u školi", Kataloški broj: 668, Kompetencija: K1, Prioriteti: 5, 6. Autor: Jasminka Kačanik Hoover. Realizatori: Jasminka Kačanik Hoover, Saša Jevtić.

Trajanje: dva dana (16 bodova).


 DSCN6180

Seminar: "Interkulturalnost i inkluzija izazov za školu", Kataloški broj: 518, Kompetencija: K3, Prioriteti: 3. Autori i Realizator: Jugoslav Lazić. 

Trajanje: jedan dan (8 bodova).

DSCN6196          DSCN6195

Seminar: "Inkluzija-kako je približiti nastavniku u redovnoj školi", Kataloški broj: 358, Kompetencija: K3, Prioriteti: 2, 3. Autori: Snežana Ristić – Kostov, Tatjana Simović, Jasmina Jovanović. Realizatori: Snežana Ristić – Kostov, Tatjana Simović, Jasmina Jovanović, Snežana Vasilјević, Katarina Tomić, Lidija Mladenovska.

Trajanje: dva dana (16 bodova).

DSCN6189          DSCN6183 

Seminar: "Kompetentan nastavnik motivisan učenik", Kataloški broj: 520, Kompetencija: K3, Prioriteti: 5. Autori: Svetlana Aleksić, Jelica Dimić, Marija Vasić, Snežana Rajković. Realizatori: Svetlana Aleksić, Jelica Dimić, Marija Vasić, Snežana Rajković.

Trajanje: dva dana (16 bodova) 

Seminar: „Matematika usmerena na postignuća učenika", Kataloški broj: 303, Kompetencija: K1, Prioriteti: 5, 6. Autori: Miodrag Pešić. Realizatori: Miodrag Pešić, Vladan Zdravković

Trajanje: dva dana (16 bodova).

DSCN6186          DSCN6185

Dodatne informacije