Sastanak gradskog projektnog tima sa pomoćnikom gradonačelnika za društvene delatnosti povodom realizacije projekta: „Predškolske i školske biblioteke - izvori znanja“

Centrar za stručno usavršavanje bio je domaćin sastanka na kome je predsedavala Slobodanka Miladinović, pomoćnik gradonačelnika za društvene delatnosti.


DSCN6156

Teme koje su bile obrađene:

- Realizacija projekta: „Predškolske i školske biblioteke - izvori znanja"

- Prezentacija ustanova, resursa, analiza i ocena stanja

- Predlog nabavke knjiga za biblioteke

- Rad na popularizaciji čitalaštva, promocija knjiga kao izvora znanja i širenje čitalačke kulture kod dece i učenika

- Razmena iskustva i primeri dobre prakse

Na sastanku je izraženo zapažanje da je floskula: „Dostupnost obrazovanja za sve" samo formalna i da je stanje nezadovoljavajuće sa aspekta potencijala književnog fonda.

Predložene su teme akreditovanih programa stručnog usavršavanja koji će se organizovati u prostorijama Centra u drugoj polovini godine sa ciljem jačanja kompetncija iz oblasti bibliotekarstva.

Kao partner u projektu CSU Kruševac planira aktivnosti nabavke knjiga za predškolske ustanove i škole, namenskih učila i naslova namenjenih slepoj i slabovidoj deci, stručne literature za muzičkoj školu.

Aktivno učešće na sastanku uzeli su i zaposleni Centra: Nenad Stanojević, direktor i Bogdan Dramićanin, stručni saradnik.

Dodatne informacije