Тrening "Budi LIDER" realizovan u prostorijama Centra

U Cenru za stručno usavršavanje Kruševac 28.09.2012. god., Kancelarija za mlade grada Kruševca organizovala je trening „Budi lider" koji je namenjen mladima od 15 do 30 godina.


lideri1

Trening „Budi lider" je rezultat rada mladih koji su prošli obuke u okviru projekta „Aktivni građani". Trening se sastoji od dva modula:

I modul - „Volontiraj, budi lider", mladi će naučiti o značaju volontiranja, rešavanju konflikata, o projektima i izvorima finansiranja za volonterske akcije,

II modul - „Liderske veštine", mladi će naučiti o pisanju izjave za medije, o javnom nastupu, verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, planiranju događaja.

lideri

Dodatne informacije