Počela realizacija akreditovanih seminara za školsku 2012/13/14. godinu, koje je podržao Centar za stručno usavršavanje u Kruševcu

Sezonu stručnog usavršavanja u Centru otvorio je seminar: "Komunikacijom do zadovoljnog nastavnika i učenika", kataloški broj 134, K 4, 8 bodova.

Autori ovog seminara su Mirjana Zlatanović i Danijela Simonović.

Seminar je izazvao veliko interesovanje, tako da su formirane dve grupe koje su realizovane tokom ovog vikenda.


DSCN5984

Realizatorke: Danijela Simonović i Mirjana Maksimović Tomić.

Opšti ciljevi: Poboljšanje kvaliteta nastave povećanjem stepena kompetencija nastavnika za podršku razvoja ličnosti učenika unapređenjem odnosa sa učesnicima.

Specifični ciljevi: Upoznavanje sa različitim savremenim teorijama komunikacije; Primena uspešnog načina komuniciranja sa učenicima; Pružanje podrške učenicima u konfliktima.

Sadržaj i aktivnosti: Teorijski uvod – savremene teorije komunikacije. Upoznavanje sa teorijom ličnosti Karla Rodžersa i njenom primenom u komunikaciji sa učenicima. Upoznavanje sa komunikacijskim prozorom Tomasa Gordona. Praktična primena komunikacijskog prozora. Sticanje uvida u sopstveni način verbalne komunikacije sa učesnicima. Upoznavanje sa 12 zastoja u verbalnoj komunikaciji. Upoznavanje sa višestrukom primenom tehnike aktivnog slušanja. Praktična vežba prezentovanih tehnika. Upoznavanje sa nedostacima dva uobičajna načina rešavanja sukoba na relacijji učenik-nastavnik. Upoznavanje sa karakteristikama i primenom šest koraka u rešavanju sukoba na relaciji učenik-nastavnik. Upoznavanje sa sukobom vrednosti na relaciji učenik-nastavnik i mogućnostima uspešnog rešavanja.

DSCN5989

Ciljna grupa: nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšte obrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola.

Tokom vikenda ovom seminaru je prisustvovalo 60 učesnika.

 

Dodatne informacije