Realizovana radionica sa temom: „Rad sa trenerima na planiranju praćenja primene naučenog sa seminara“

Radionica će dati odgovore na mnoga pitanja, kao što su: Zašto primena Pravilnika o stručnom usavršavanju i profesionalnom razvoju?; Zašto je važno vršiti monitoring i evaluaciju programa stručnog usavršavanja?; Očekivanja od radionice su da se tokom rada dobiju  smernice za izradu instrumenata za praćenje primene znanja stečenih na seminarima; Načinu izveštavanja i razmeni  informacija.

DSCN5977

Radionicu vode. Valentina Rančić i Violeta Pančić

Dodatne informacije