Realizovan trening za trenere

U Centru je 24.08.2012. god. realizovan seminar sa temom: "TRENING ZA TRENERE – OBUKA ZA STICANјE ZNANјA, SPOSOBNOSTI I VEŠTINA ZA RAD SA GRUPOM",

DSCN5906kataloški broj 682, izborni


Autori i realizatori: Jovan Kočiš, Milica Brstina Kočiš

Teme: Pravila – osnovne smernice i principi postavlјanja; Permanentno obrazovanje: Formalno i neformalno obrazovanje; Kako učimo u radionicama; Obrazovne radionice: definicija i odlike; Interaktivni oblik učenja: definicija i metode; Iskustveno učenje: osnovni principi; Scenario edukacije: definicija i elementi scenarija; Timski rad ; Timski rad: razlike između grupe i tima, definicija, karakteristike i uloge; Trening i trener: Definicija treninga; Karakteristike treninga; Koje sposobnosti i veštine treba da poseduje trener; Trenerske uloge; Teškoće u radu: teškoće koje mogu da se jave u radu; Zadaci trenera: Zadaci trenera pre treninga; Zadaci trenera za vreme treninga; Zadaci trenera posle treninga.DSCN5910

Cilјna grupa: nastavnici/profesori razredne nastave, nastavnici/profesori predmetne nastave – osnovne škole, profesori predmetne nastave – gimnazije, profesori predmetne nastave – srednje stručne škole, nastavnici praktične nastave – srednje stručne škole, saradnici u nastavi (romski asistenti i saradnici u SSŠ, muzičkim i baletskim školama), profesori stručnih predmeta u umetničkim školama (muzičkim, baletskim, likovnim), nastavnici/profesori u školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, vaspitači u predškolskim ustanovama, medicinske sestre-vaspitači, saradnici, pedagoški asistenti i pomoćni nastavnici, stručni saradnici, vaspitači u domovima učenika, direktori/pomoćnici direktora.

DSCN5911Trajanje: jedan dan (8 sati).

Dodatne informacije