U Centru nastavljeno sa realizacijom seminara u okviru Aprila - meseca stručnog usavršavanja

Ciljna grupa: nastavnici/profesori razredne nastave, nastavnici/profesori predmetne nastave – osnovne škole, profesori predmetne nastave – gimnazije, profesori predmetne nastave – srednje stručne škole, nastavnici praktične nastave – srednje stručne škole, saradnici u nastavi (romski asistenti i saradnici u SSŠ, muzičkim i baletskim školama), profesori stručnih predmeta u umetničkim školama (muzičkim, baletskim, likovnim) nastavnici/profesori u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, vaspitači u predškolskim ustanovama, medicinske sestre-vaspitači, saradnici, pedagoški asistenti i pomoćni nastavnici, stručni saradnici, vaspitači u domovima učenika, direktori/pomoćnici direktora

Trajanje: tri dana (18 sati)

SEMINAR: BUKVAR ŽIVOTNE SREDINE, kataloški broj 167, izborni

Autori: Bratislav Filipović, Bata Konovalov

Realizatori: Branko T. Novaković, Snežana Vasiljević

Teme: Bukvar životne sredine – pojmovi i metodologija korišćenja; Karakteristike Bukvarai trening za praktičnu primenu stečenih znanja

Ciljna grupa: nastavnici/profesori razredne nastave, nastavnici/profesori predmetne nastave – osnovna škola, profesori predmetne nastave – gimnazija, profesori predmetnenastave – srednja stručna škola, saradnici u nastavi, profesori stručnog predmeta u umetničkoj školi; nastavnici/profesori u školi za obrazovanje učenika sa smetnjamau razvoju; vaspitač u predškolskoj ustanovi; medicinske sestre-vaspitači; pedagoški asistenti i pomoćni nastavnici; stručni saradnici; vaspitači u domovima učenika; direktori/pomoćnici direktora

Broj učesnika: 30

Trajanje: jedan dan (6 sati)

Seminar: KA BOLJEM RAZUMEVANJU (4), kataloški broj 333, obavezan

Specijalni gost seminara je g-dja Vukica Stanković, cultural affaira asistant u ambasadi SAD.

Institucija: Udruženje nastavnika engleskog jezika Srbije – ELTA, Beograd

Autori: Ljiljana Poša, Slađana Sretenović Jovanović, Nataša Jonović, Vera Savić, Marijana Čulić, Dragana Milanković, Radmila Popović, Milica Savić

Realizatori:, Nataša Jonović, Dragana Milanković

Teme: Nastava jezičkih veština (čitanje, pisanje, govor i slušanje), gramatike, rečnika, izgovora, kao i integrisanje jezičkih veština u nastavi, nastavne tehnike, rad sa učenicima različitih nivoa znanja, upotreba poezije, priča, glume, dramskog teksta, pesama, diktata, u nastavi, kultura i jezik, testiranje i ocenjivanje učenika, ispravljanje grešaka, autonomija učenika u učenju jezika, višestruka inteligencija, planiranje časa, motivacija, psihološki aspekt učenja, komunikativna nastava, nastava jezika kroz sadržaj drugih predmeta, reflektivni pristup nastavi, profesionalno usavršavanje i uloga nastavnika, smeh i humor u nastavi, organizacija rada na času (rad u grupama, korišćenje table i AV sredstava, dinamika rada, disciplina u odeljenju), stilovi učenja, kooperativno učenje, razvoj kritičkog mišljenja

Ciljna grupa: nastavniici/profesori predmetne nastave – osnovne škole, profesori predmetne nastave – gimnazije, profesori predmetne nastave – srednje stručne škole

Trajanje: jedan dan (8 sati)

Seminar: METODSKI POSTUPCI PRI OBRADI MELODIJSKOG GRADIVA U OSNOVNOJ MUZIČKOJ ŠKOLI, kataloški broj 392, obavezan

Autori i realizatori: Ljiljana Antonijević, Slavica Smiljanić Marković

Teme: Teme i zahtevi su prilagođeni Pravilniku o planu i programu osnovne muzičke škole za predmet Solfeđo

Ciljna grupa: profesori stručnih predmeta u umetničkim školama (muzičkim, baletskim, likovnim)

Trajanje: dva dana (16 sati)

Seminar: PRAĆENJE FIZIČKOG RAZVOJA I RAZVOJA MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI U FUNKCIJI CILJA I ZADATAKA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA, kataloški broj 419, obavezan

Autori i realizatori : Snežana Radisavljević Janić, Ivana Milanović

Teme: Značaj praćenja fizičkog razvoja i razvoja motoričkih sposobnosti učenika u nastavi fizičkog vaspitanja; Aktuelno stanje praćenja fizičkog razvoja i razvoja motoričkih sposobnosti učenika u našoj zemlji na osnovu rezultata istraživanja sprovedenog na uzorku osnovnih i srednjih škola; Savremene tendencije, analiza postojećih modela i koncepata praćenja fizičkog razvoja i razvoja motoričkih sposobnosti u svetu; Predlog modela za praćenje fizičkog razvoja i razvoja motoričkih sposobnosti učenika u nastavi Fizičkog vaspitanja

Ciljna grupa: nastavnici/profesori razredne nastave, nastavnici/profesori predmetne nastave – osnovne škole, profesori predmetne nastave – gimnazije, profesori predmetne nastave – srednje stručne škole

Trajanje: dva dana (12 sati)

 

Dodatne informacije