CILJEVI I ZADACI CENTRA

Izvod iz Statuta
II. CILJEVI I ZADACI CENTRA
Član 11.
Centar obavlja stručne poslove koji se odnose na: stvaranje uslova za obavljanje poslova koji se odnose na unapređenje i razvoj sistema stalnog stručnog usavršavanja i profesionalni  razvoj  zaposlenih  u  ustanovi,  polaganje  ispita  za  dozvolu  za  rad nastavnika, vaspitača i stučnog saradnika i ispita za direktora; vrednovanje kvaliteta ostvarivanja programa stalnog stručnog usavršavanja zaposlenih; pružanje stručno-pedagoške pomoći nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku, saradnju sa nastavnički fakultetima, univerzitetima i drugim stručnim institucijama u zemlji i inostranstvu.
III. DELATNOST CENTRA
Član 12.
Centar obavlja sledeće stručne poslove:
  • Snima potrebe za stručnim usavršavanjem
  • Izrađuje programe seminara koje koordinira u saradnji sa Školskom upravom −    Organizuje seminare
  • Vrednuje kvalitet programa stručnog usavršavanja u saradnji sa Zavodom za unapređivanje  vaspitanja  i  obrazovanja -  Centrom  za  profesionalni  razvoj  zaposlenih u obrazovanju
  • Formira  i  održava  bazu  podataka  o  polaznicima  i  programima  koji  su organizovani u Centru
  • Formira i održava resursni centar
Delatnost Centra je:
22110 - izdavanje knjiga, brošura, muzičkih knjiga i drugih publikacija
22130 - izdavanje časopisa i sličnih periodičnih izdanja
22140 - izdavanje zvučnih zapisa
22250 - ostale aktivnosti u vezi sa štampanjem
55233 - ostali smeštaj za kraći boravak
55510 - kantine
72300 - obrada podataka
72400 - izgradnja baze podataka
72600 - ostale aktivnosti u vezi sa kompjuterima
75120 - uređivanje aktivnosti društvenih delatnosti (upravljanje programima čiji je cilj unapređenje obrazovanja)
80420 - obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje na drugom mestu nepomenuto
Centar može, bez upisa u sudski registar, da obavlja i druge delatnosti koje služe delatnosti upisanoj u sudski registar, koje se uobičajeno obavljaju uz te delatnosti, u manjem obimu ili privremeno.

Dodatne informacije