Realizovan seminar sa temom: „Primena inovativnih nastavnih modela u nastavi Pravoslavnog katihizisa"

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 29.10.2022. godine organizovan je seminar sa temom: „Primena inovativnih nastavnih modela u nastavi Pravoslavnog katihizisa". Realizacija ovog seminara plod je saradnje sa Epahijom kruševačkom sa zajedničkim ciljem unapređivanja profesionalnih kompetencija nastavnika (veroučitelјa) za pripremu, realizaciju i evaluaciju nastave Pravoslavnog katihizisa, orijentisane na kompetencije i ishode primenom inovativnih nastavnih modela.

pk

Seminar je u funkciji je sprovođenja školskih i ličnih planova stručnog usavršavanja iz predmetne oblasti i njegovom realizacijom obezbeđena je dostupnost stalnog stručnog usavršavanja nastavnika iz predmeta Pravoslavni katihizis (veronauka).

Episkop kruševački Gospodin David sa saradnicima iskoristio je ovu priliku da se lično uveri u način sprovođenja programskin aktivnosti i pritom se obratio prigodnom besedom učesnicima seminara.

Teme programa su:

  • Kako planiramo nastavu Pravoslavnog katihizisa?
  • Inovativni nastavni modeli - istraživačka, problemska i projektna nastava
  • Planiranje i realizacija nastave prema inovatinim nastavnim modelima
  • Praćenje i vrednovanje nastave i učenja Pravoslavnog katihizisa

Autori i realizatori bili su: Marko Pantić i Sanja Nikolić.

Dodatne informacije