Realizovan seminar sa temom: „Izazovi u motivisanju učenika za učenje"

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 08.10.2022. godine organizovan je seminar sa temom: „Izazovi u motivisanju učenika za učenje" sa cilјem unapređenja kompetencija nastavnika, stručnih saradnika, direktora za planiranje, primenu, praćenje i vrednovanje različitih motivacionih strategija u odnosu na različite motivacione profile učenika i različite modele realizacije nastave.

sv1

Teme programa su:

  • Osnovne postavke savremenih teorija motivacije za učenje
  • Odnos motivacionih strategija, motivacionih profila učenika i modela realizacije nastave
  • Izrada pripreme/ scenaria za čas/aktivnost
  • Praćenja i vrednovanja primene motivacionih strategija u različitim modelima realizacije nastave

Realizatorke seminara bile su: Svetlana Aleksić i Jelica Dimić.

Dodatne informacije