Realizovan seminar sa temom: „Životne situacije i stresovi – strategije za suočavanje i prevladavanje“

Centar za stručno usavršavanje Kruševac je 24.08.2022. godine organizovao besplatan seminar za nastavnike osnovnih i srednjih škola sa temom: „Životne situacije i stresovi – strategije za suočavanje i prevladavanje".

Opšti cilј ovog seminara je prevencija konflikata kroz unapređivanje komunikacije prosvetnih radnika sa učenicima, njihovim roditelјima, kolegama i drugim partnerima u obrazovno – vaspitnom radu učenjem, razumevanjem i razvijanjem strategija za prevazilaženje stresa.

301491849

Specifični cilјevi seminara su:

  • Upoznavanje nastavnika sa dinamikom porodičnih odnosa i fazama kroz koje porodica prolazi u svom razvoju, radi bolјeg razumevanja konfliktnih situacija u odnosima učenik-učenik, učenik-nastavnik, nastavnik-roditelј, nastavnik-nastavnik;
  • Upoznavanje sa stresorima, kategorijama i simptomima stresa i mogućim posledicama na zdravlјe profesionalca i na njegove odnose sa drugima;
  • Usvajanje znanja o međuzavisnosti misli, emocija i ponašanja;
  • Usvajanje i uvežbavanje asertivnih tehnika i
  • Prepoznavanje ličnih i usvajanje novih strategija za prevladavanje stresa.

Autorka i realizatorka seminara je Snežana Ristić Kostov.

Dodatne informacije