Realizovan seminar sa temom: „Digitalno kroz nastavu i učenje“

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac za potrebe relizacije Plana stručnog usavršavanja članova Društva učitelјa Kruševca organizovan je seminar sa temom: „Digitalno kroz nastavu i učenje“.

Usled ukupne epidemiološke situacije uzrokovane virusom Covid-19 i primene preventivnih mera za sprečavanje širenja zarazne bolesti, Seminar se relizuje za četiri grupe polaznika u tri dana u periodu od 19 do 21.09.2020. godine.

IMG 2020

Opšti cilјevi seminara usmereni su na osavremenjavanje procesa nastave i učenja kroz unapređivanje digitalnih kompetencija nastavnika u prvom i drugom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja putem osposoblјavanja za korišćenje i samostalno kreiranje elektronskih nastavnih resursa.

Teme seminara su:

  • Značaj korišćenja elektronskih materijala u nastavi i učenju
  • Pronalaženje, selekcija i evaluacija digitalnih materijala za nastavu i učenje
  • Korišćenje gotovih digitalnih materijala (elektronski udžbenici i drugi resursi)
  • Kreiranje digitalnih materijala za učenje 1
  • Prilagođavanje digitalnih materijala za učenje
  • Kreiranje digitalnih materijala za učenje 2

Realizatori seminara su: Ivan Milovanović i Nevena Perić.

Dodatne informacije