Realizovane obuke za nove polaznike za programski jezik Python

U okviru zajedničkog projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, uz podršku Školske uprave Kruševac u Centru za stručno usavršavanje Kruševac 19 i 20.10.2019. godine, nastavljeno je sa sprovođenjem obuke za programski jezik Python. Ovoga puta polaznici su bili nastavnici informatike 8. razreda osnovnih škola sa teritorije Rasinskog upravnog okruga.

75210313

Radi implementacije u programima nastave i učenja predmeta Informatika i računarstvo u osnovnim školama i Računarstvo i informatika u gimnazijama, gde su ishodi učenja da učenici samostalno programiraju u tekstualnom programskom jeziku Python, iskazana je potreba da se nastavnici informatike dodatno obuče za kvalitetnu realizaciju ove nastavne teme i dosezanje predviđenih ishoda.

Ceo projekat je podržan od strane Fondacije Petlja koja je pripremila portal za učenje ovog programskog jezika. Realizatori obuke bili su Goran Stojanović i Mladen Tošev, akreditovani predavači ZUOV-a.

Dodatne informacije