Realizovan seminar sa temom: „Bolja saradnja – bezbednije školsko okruženje“

Centar za stručno usavršavanje Kruševac je 19 i 20.10.2019. godine organizovao seminar sa temom: „Bolja saradnja – bezbednije školsko okruženje“ sa ciljem unapređenja kompetencija prosvetnih radnika za saradnju u okviru unutrašnje i spoljašnje zaštitne mreže u oblasti prevencije i intervencije u slučajevima nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja učenika kako bi škola bila bezbednije okruženje.

Prioritetna oblast seminara odnosi se na jačanje vaspitne uloge obrazovno-vaspitne ustanove kroz razvijanje programa prevencije nasilja, diskriminacije, zlostavljanja i zanemarivanja.

72654350

Teme programa:

  • Saradnja škole, roditelјa/staratelјa i relevantnih institucija kao faktor bezbednog školskog okruženja
  • Prepoznavanje i prevazilaženje teškoća u saradnji u slučajevima nasilјa, zlostavlјanja i zanemarivanja
  • Vođenje evidencije i dokumentacije o saradnji
  • Školski plan unapređenja saradnje unutar ustanove, sa roditelјima i relevantnim institucijama

Seminar je relizovan za dve grupe polaznika, u skladu sa školskim planom stručnog usavršavanja zaposlenih u OŠ „Dragomir Marković“ Kruševac. Realizatorke seminara bile su: Svetlana Aleksić, Jelica Dimić i Snežana Rajković.

Dodatne informacije