Održana III Konferencija Mreže RC/CSU Srbije pod nazivom: „Aktuelnosti u obrazovnom sistemu Republike Srbije“

U dalјem toku drugog dana trajanja Konferencije eminentni predavači izlagali su sledeće teme:

 • Novi programi nastave i učenju u prvom, drugom, petom i šestom razredu osnovne škole, Vesna Nedelјković, pomoćnik ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje i dr Slavica Jašić, načelnik Odelјenja za poslove predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja
 • Reforme gimnazija i novi programi u prvom razredu, Dr Aleksandar Pajić, pomoćnik ministra za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih i Marija Krneta, rukovodilac grupe za srednje opšte i umetničko obrazovanje i vaspitanje
 • Revidirani standardi kvaliteta rada i licenciranje direktora, Jasmina Đelić, načelnik Odelјenja za koordinaciju rada školskih uprava
 • Budućnost obrazovanja u Srbiji kroz prizmu kvaliteta obrazovanja, Dr Branislav Ranđelović, direktor Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
 • Standardi postignuća učenika, Danijela Đukić, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
 • Aktuelnosti u sistemu stručnog usavršavanja u Republici Srbiji, Msr Olivera Todorović, rukovodilac u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja
 • Aktuelnosti u sistemu stručnog usavršavanja u svetu, Ivan Savić, savetnik-koordinator u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja
 • Diskusiona grupa: Sistemi podrške direktorima obrazovno - vaspitnih ustanova, Anka Ivanović, Lidija Krstić Stojičić i Olivera Ivanović, Centar za stručno usavršavanje Leskovac

Treći dan Konferencije predviđen je za sledeće teme:

 • Matura i nacionalni ispiti, Dragana Stanojević, rukovodilac Centra za ispite, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
 • Rezultati ovogodišnje male mature, Jelena Petrović, savetnik-koordinator za statističke i analitičke poslove, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
 • Projektna nastava u IKT okruženju, Dr Danimir Mandić, dekan – redovni profesor Učitelјskog fakulteta u Beogradu
 • Razvojni pristup školi kroz proces samovrednovanja, Dr Jelena Stamatović, vanredni profesor Pedagoškog fakulteta u Užicu
 • Javno privatno partnerstvo između kompanija i škole po inovativnom modelu obrazovanja, Dragan Tucaković, direktor Tehničke škole u Užicu
 • Prevencija internet nasilјa, Katarina Jonev, doktorand na Fakultetu za bezbednost u Beogradu
 • „Noć istraživača – naučnici u službi neformalnog obrazovanja i promociju nauke“, Dr Tanja Adnađević, rukovodilac sektora za programske aktivnosti Centra za promociju
 • Diskusiona grupa: Uloga Centra za promociju nauke u neformalnom obrazovanju i projektnoj nastavi, Diskusiona grupa Dr Tanja Adnađević, rukovodilac sektora za programske aktivnosti Centra za promociju nauke, Marina Kostić, saradnik u Centru za promociju nauke
 • Diskusiona grupa: Projektna nastava u matematici, Jasmina Jovanović, pedagoški savetnik, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Kruševac

Uporedo sa Konferencijom uz učešće izlagača iz cele zemlјe održava se i „Sajam obrazovanja“.

Moderatori Konferencije bili su: Zorica Nikolić; direktor Centra za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju Kragujevac i predsednik Upravnog odbora Mreže RC i CSU Srbije; Danijela Marković, direktor Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Nišu; Dejan Karanović, direktor Centra za stručno usavršavanje u Kikindi; Milena Vićević, direktor Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Užicu; Gorica Stanojević, direktor Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Čačku; Dejan Tomić, direktor Regionalnog centra za stručno usavršavanje Knjaževac; Branko Filipović, direktor Centra za stručno usavršavanje Šabac i- Hajrudin Hajrović, direktor Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar.

Dodatne informacije