Realizovan seminar pod nazivom: „Primena motivacionih tehnika u nastavi“

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 07.02.2018. godine za potrebe realizacije planova stručnog usavršavanja zaposlenih u OŠ "Branko Radičević" organizovan je seminar sa temom: „Primena motivacionih tehnika u nastavi“. Ovaj program razvija kompetencije za podršku razvoju ličnosti učenika, u skladu sa standardima kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja.

DSCN9450

Specifični ciljevi programa usmereni su na:

  • Proširivanje znanja o novim shvatanjima motivacije
  • Osnaživanje za planiranje i primenu različitih motivacionih tehnika i formativnog ocenjivanja
  • Praćenje i vrednovanje efekata primenjenih motivacionih tehnika

Autorke i realizatorke seminara bile su: Svetlana Aleksić i Snežana Rajković.

Dodatne informacije