Realizovana obuka o korišćenju elektronske arhive KoBSON

Centar za stručno usavršavanje Kruševac sa delegacijom CPN-a posetila je Tatjana Timotijević, načelnica Centra i korisničkog servisa pri Narodnoj biblioteci Srbije povodom obuke o korišćenju elektronske arhive KoBSON, koja omogućuje besplatan pristup brojnim naučnim radovima i časopisima. Obuka je planirana u gradovima u kojima se uskoro otvaraju naučni klubovi.

kobson1

KoBSON je akronim od Konzorcijum biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku. To je novi oblik organizovanja biblioteka Srbije sa osnovnim ciljevima da se:

  • optimizuje nabavka stranih naučnih informacija
  • napravi prelazak sa papirnih izdanja na elektronska
  • unapredi pristup elektronskim informacijama
  • promoviše domaće naučno izdavaštvo

Glavni benefit ovakvog načina udruživanja je, da se za manje novca nego u prošlosti sada u Srbiji pretplaćuje znatno više međunarodnih naučnih časopisa, uključujući i one najvišeg kvaliteta.   

kobson

Tatjana Timotijević polaznicima obuke prenela je dosadašnja iskustva iz rada KOBSON-a i detaljno opisala proceduru za korisnike. Pravo na pretraživanje baza podataka imaju svi zaposleni u akademskim, istraživačkim i zdravstvenim institucijama čiji je osnivač Vlada Republike Srbije, i u nadležnosti su Ministarstva nauke. To pravo pripada i studentima koji ga ostvaruju u biblioteci svog fakulteta, ili u univerzitetskoj biblioteci pripadajućeg univerziteta.

Sadržajima KoBSON-a se pristupa putem Internet browser-a i proxy servera, povezivanjem na Akademsku mrežu Srbije / AMRES. Neophodan je autorizovan pristup. KoBSON projekat je podržan od strane Ministarstva nauke Republike Srbije.

U obuci je učestvovao i Ivan Umelјić urednik izdavaštva u CPN-u. Polaznici obuke bili su bibliotekari i nastavnici kruševačkih škola koji su dobili nalog za pristup KoBSON-u i potvrde o pohađanoj obuci na ime usavršavanja u ustanovi.

Dodatne informacije